Kategori: VAKIFLAR

Vakıfların Yardım Toplama İzni Alması

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6. Maddesine göre kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenip […]

Vakıf Türleri, Sınıflandırması

Ülkemizdeki vakıfları esas itibariyle; Eski ve Yeni Vakıflar olarak sınıflandırabiliriz. Eski Vakıflar, Cumhuriyet öncesi kurulan vakıflardır. Yeni vakıflar ise, Cumhuriyet sonrası kurulan vakıfları ifade eder. Cumhuriyet Öncesi Kurulan Vakıflara İlişkin Tasnif (Sınıflandırma) […]