Kategori: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Özelge: Vakfa Yapılan Bağışların Veraset ve İntakal Vergisi Karşısındaki Durumu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 97895701-160[3-2014/5.1.47.4681]-74037 12/08/2015 Konu : Vakfa yapılan bağış ile vakfın yaptığı yardımların VİV den istisna tutulması İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, […]

İvazsız İntikallerde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

İvazsız intikallerde beyanname ne zaman verilir?
İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi, mal veya paranın hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde iktisap eden, alan kişi tarafından verilir.
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar yarışma veya çekilişi düzenleyenlerce verilir.

Özelge: Satış Danışmanlarına Yarışma Sonucu Verilen Hediye ve Nakit Paranın Vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, reklam ve pazarlama faaliyetinde bulunduğunuz, cep telefonu ve aksesuarları satan işletmeler ile burada çalışan satış danışmanlarına yönelik web tabanlı bir uygulama ile ilgili ana firmalarla sözleşme yaptığınız, söz konusu sözleşme kapsamında bu firmalarda çalışan satış danışmanlarının, satmış oldukları ürünlerin seri no, imei no, fatura numarasını verdiğiniz kullanıcı adı ve şifre ile sisteme girerek puan topladıkları ve belli bir puan topladıklarında web portalınız üzerinden düzenlenen yarışmalara online olarak katılmaya hak kazandıkları, yarışma sonucu çeşitli hediyeler veya puan karşılığı nakit para kazandıkları, birikmiş olan puanların bu şekilde harcandığı ve tekrar yarışmaya katılabilmek için satış yaparak belli bir puan toplayarak tekrar aynı süreçten geçmekte oldukları belirtilerek, satış danışmanlarının kazandığı ödüller için veraset ve intikal vergisinin hesaplanmasında istisna tutarının her yarışma için ayrı ayrı mı yoksa belirli bir dönem içerisinde bir satış danışmanının farklı yarışmalarda kazandığı toplam tutara mı uygulanacağı hakkındaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.