Kategori: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve İntikal Vergisi 2019 Yılı İstisna Hadleri ve Tarife Cetveli

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca uygulanacak istisna hadlerinin 2019 yılı için geçerli olacak tutarları ili tarifelerde uygulanacak yeni tutarlar 31.12.2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Buna göre 2019 yılı VİV istisna tutarları aşağıda sunulmuştur. 

Gaiplik Durumunda Mirasçılık

Gaiplik Nedir?
Gaiplik, bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde iken kaybolması veya yakınlarının bilgisi dışında uzun bir süre yok olması ve kendisinden haber alınamaması nedeniyle ölmüş olabileceği kanısıyla, yakınlarının başvurusu üzerine mahkemece öldüğüne karar verilmesidir. 

AT YARIŞINDA KAZANILAN İKRAMİYEDEN NE KADAR VERGİ KESİLİR?

At yarışında kazançlı biletlerden ne kadar vergi kesilir?

At yarışları sonucunda kazanılan ikramiye vergi sistemimizde ivazsız intikal olarak değerlendirilerek vergilendirilmektedir.

Kazanılan ikramiye tutarının Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda her yıl için belirlenen istisna tutarını aşan kısmı için %20 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır.