Kategori: VERGİ ADALETİ

KONUT TAPU HARÇLARININ VERGİ ADELETİ EKSENLİ OLARAK YENİDEN DİZAYNINA İLİŞKİN ÖNERİ

Konut üzerinden alınan tapu harçları tamamen fiskal (gelir elde etme) amacına yöneliktir. Bu çalışmada, vergi adaleti eksenli olarak konut üzerinden alınan harçlara ilişkin öneri sunulmaktadır. Kişilerin ödeme gücü, aldığı konutun lüks olup olmaması, ilk kez konut sahibi olması gibi durumlar da dikkate alınarak artan oranlı harç uygulaması önerilmektedir.