Kategori: VERGİ AKADEMİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER NEDİR? HANGİ GİDERLER İNDİRİLEMEZ?

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) Nedir? Kanunen kabul edilmeyen giderler; ticari kazancın tespitinde gider unsuru olarak dikkate alındığı halde mali kazancın başka bir deyişle vergiye tabi matrahın tespitinde gider olarak kabul edilmeyen […]

VERGİ HUKUKUNDA YORUM ÇEŞİTLERİ VE YÖNTEMLERİ

Hukuk metinlerinin somut olay ve uyuşmazlıklara uygulanmasında, ilgili düzenleme ile amaçlanan husususun tespiti için yorum yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Vergi hukukunda da karşılaşılan farklı durumlar ve uyuşmazlıklarda düzenlemenin ne şekilde anlaşılması gerektiği hususunda […]

Cumhuriyet Vergileri Şeması

Değerli Maliye Hocası Kenan Bulutoğlu’nun Türk Vergi Sistemi kitabından Cumhuriyet Vergileri Şeması, vergilerin gelişimini tarihsel olarak ve vergi türleri itibariyle çok güzel ortaya koyan bir şema. 

Böyle derli toplu şemalar görünce Vergi Dosyası dostları ile paylaşmadan edemiyorum. 

Temsilsiz Vergileme Olmaz İlkesi Nedir?

“Temsilsiz vergileme olmaz” (no taxation without representation) kuralı, verginin halkın seçtiği temsilcilerin oluşturduğu yasama organı tarafından çıkarılacak kanunla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılmasını ifade eder.

Vergi Konusunda Yazılmış Yüksek Lisans Tezleri Listesi (2015-2018)

Vergi konusu ile ilgili alanlarda yazılmış yüksek lisans tezlerine ilişkin liste, tez no, yazar, yıl ve tezin adı başlıkları ile aşağıda sunulmuştur. Vergi türleri, vergi hukuku, vergi uygulaması, vergi idaresi ve benzeri konularda yazılmış tez konuları, tezin yazarı ve tez konusunun İngilizcesi aşağıdaki listede yer almaktadır.

Tablo: 2015-2018 Döneminde Vergi Konusunda Yazılmış Yüksek Lisans Tezleri, Vergi ile İlgili Tez Konuları Türkçe-İngilizce Başlıkları

Genel Tüketim Vergisi-Özel Tüketim Vergisi Ayrımı

Herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm mal ve hizmetler üzerinden alınan tüketim vergileri genel tüketim vergileri olarak adlandırılırken sadece seçilmiş mallar üzerinden alınan ve üreticiden tüketiciye kadar olan sürecin belli bir aşamasında alınan vergilere de özel tüketim vergileri denilmektedir.

Genel satış vergileri, katma değer vergisi genel tüketim vergilerine örnek verilebilir. Günümüzde en yaygın genel tüketim vergisi katma değer vergisidir. 2018 itibariyle 168 ülkede uygulanmaktadır. 

VERGİ İLE İLGİLİ DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ

Vergi konusu ile ilgili alanlarda yazılmış doktora tezlerine ilişkin liste, tez no, yazar, yıl ve tezin adı başlıkları ile aşağıda sunulmuştur. Vergi türleri, vergi hukuku, vergi uygulaması, vergi idaresi ve benzeri konularda yazılmış tez konuları, tezin yazarı ve tez konusunun İngilizcesi aşağıdaki listede yer almaktadır. 

Tablo: Vergi Konusunda Yazılmış Doktora Tezleri, Vergi ili İlgili Tez Konuları Türkçe-İngilizce Başlıkları