Kategori: VERGİ AKADEMİ

Cumhuriyet Vergileri Şeması

Değerli Maliye Hocası Kenan Bulutoğlu’nun Türk Vergi Sistemi kitabından Cumhuriyet Vergileri Şeması, vergilerin gelişimini tarihsel olarak ve vergi türleri itibariyle çok güzel ortaya koyan bir şema. 

Böyle derli toplu şemalar görünce Vergi Dosyası dostları ile paylaşmadan edemiyorum. 

Vergi Konusunda Yazılmış Yüksek Lisans Tezleri Listesi (2015-2018)

Vergi konusu ile ilgili alanlarda yazılmış yüksek lisans tezlerine ilişkin liste, tez no, yazar, yıl ve tezin adı başlıkları ile aşağıda sunulmuştur. Vergi türleri, vergi hukuku, vergi uygulaması, vergi idaresi ve benzeri konularda yazılmış tez konuları, tezin yazarı ve tez konusunun İngilizcesi aşağıdaki listede yer almaktadır.

Tablo: 2015-2018 Döneminde Vergi Konusunda Yazılmış Yüksek Lisans Tezleri, Vergi ile İlgili Tez Konuları Türkçe-İngilizce Başlıkları

Genel Tüketim Vergisi-Özel Tüketim Vergisi Ayrımı

Herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm mal ve hizmetler üzerinden alınan tüketim vergileri genel tüketim vergileri olarak adlandırılırken sadece seçilmiş mallar üzerinden alınan ve üreticiden tüketiciye kadar olan sürecin belli bir aşamasında alınan vergilere de özel tüketim vergileri denilmektedir.

Genel satış vergileri, katma değer vergisi genel tüketim vergilerine örnek verilebilir. Günümüzde en yaygın genel tüketim vergisi katma değer vergisidir. 2018 itibariyle 168 ülkede uygulanmaktadır. 

VERGİ İLE İLGİLİ DOKTORA TEZLERİ LİSTESİ

Vergi konusu ile ilgili alanlarda yazılmış doktora tezlerine ilişkin liste, tez no, yazar, yıl ve tezin adı başlıkları ile aşağıda sunulmuştur. Vergi türleri, vergi hukuku, vergi uygulaması, vergi idaresi ve benzeri konularda yazılmış tez konuları, tezin yazarı ve tez konusunun İngilizcesi aşağıdaki listede yer almaktadır. 

Tablo: Vergi Konusunda Yazılmış Doktora Tezleri, Vergi ili İlgili Tez Konuları Türkçe-İngilizce Başlıkları

OECD Bölgesinde Vergi Yapısı Göstergeleri

Vergi yapısı, vergilerin hangi vergi türlerinden oluştuğunu ifade etmek için kullanılmaktadır Esas itibariyle dolaylı ve dolaysız vergi ayrımı üzerinden vergi yapısı analizleri  yapılmaktadır. OECD vergi gelirlerini sınıflandırmakta ve bu sınıflara göre vergi yapısı analizi yapmaktadır. 

Aşağıda OECD bölgesinde vergi yapısına ilişkin veriler 1965-2016 dönemi itibariyle yer almaktadır.