Kategori: VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TRT BANDROLÜNE TABİ CİHAZLAR İLE BANDROL ORANLARI LİSTESİ

Bondrol gelirleri, TRT’nin en önemli gelir kalemlerinden birisidir. TRT’nin 2016 faaliyet raporuna göre ilan ve reklam gelirleri toplam gelirleri içinde %6 paya sahip iken, bondrol gelirleri toplam gelirler içinde %45’lik oranla en büyük paya sahiptir.

2016 yılı bondrol gelirleri toplamı, 962.1 milyon TL’dir. 2012-2016 dönemini kapsayan beş yıllık dönemdeki toplam bondrol geliri 3 milyar 347.5 milyar TL’dir.
Tablo: 08.08.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Bandrola Tabi Cihazlar ve Bandrol Oranları (Güncel Bandrol Oranları) (Cihaz Cinsleri ve GTİP numaraları ile Birlikte)