Kategori: VERGİ İHTİLAFLARI

Vergi İhtilafı ve Vergi Davasının Tanımı

Vergi ihtilafı nedir? Türk Dil Kurumuna göre “ihtilaf” anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık anlamına gelmektedir. Hukuk açısından “ihtilaf” kelimesi hukuk özneleri arasında doğabilecek uyuşmazlıkların bütününü ifade eder. Vergi ihtilafı ise, vergi idaresiyle mükellefler arasında […]

Danıştay’da Hangi Daire Hangi İşe Bakar?

Danıştay Dava Dairelerinin Güncel İş Bölümü Danıştay dava dairelerinin görev dağılımı Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı ile belirlenmekte ve Danıştay’da hangi dairesinin hangi işe bakacağına ilişkin bu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan […]