Kategori: VERGİ-MUHASEBE AKADEMİSİ

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

Muhasebenin temel kavramları şunlardır :

Sosyal Sorumluluk Kavramı,
Kişilik Kavramı,
İşletmenin Sürekliliği Kavramı,
Dönemsellik Kavramı,
Parayla Ölçülme Kavramı,
Maliyet Esası Kavramı,
Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı,
Tutarlılık Kavramı,
Tam Açıklama Kavramı,
İhtiyatlılık Kavramı,
Önemlilik Kavramı,
Özün Önceliği Kavramı.