Kategori: VERGİ POLİTİKASI

Vergi Politikası Nedir? Vergi Politikasında Temel Amaçlar

Vergi politikası, maliye politikası araçlarından birisidir.

Vergi politikası, belli ekonomik, mali ve sosyal amaçlara ulaşmak için vergilerin miktar, oran, tutar ve bileşimlerini değiştirmek; yeni vergiler koymak veya var olanlarını kaldırmak, vergileri belli bölge veya sektörler için farklılaştırmak ve benzeri yollarla uygulanan politikalar demetidir. 
Vergi politikaları ile gerçekleştirilmek istenen temel amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Beyannameli Mükellefiyette Türkiye Kaçıncı Sırada?

Beyannameli mükellefiyet, mükelleflerin vergilerinin beyannameye dayanılarak hesapladığı vergi rejimidir. 

Beyannameli mükellefiyet sistemi, vatandaşlarda vergi bilincini artıran bir unsurdur. Beyannameli mükellefiyet aynı zamanda; mükelleflerin medeni, sosyal ve ekonomik durumlarının kavranarak, muhtemel tüm giderlerinin indirimine imkan tanımak suretiyle vergilendirilmelerine, çoğu kez de vergi iadesi almalarına imkan tanır.

Aktif (faal) gelir vergisi mükelleflerinin, başka bir deyişle beyannameli gelir vergisi mükellefi sayısının toplam nüfusa oranının yüksekliği ülkedeki vergi sisteminin adaletli  olup olmadığı ve vergi idaresinin gelişmişlik düzeyi ile de doğrudan ilgilidir.

Maliye Politikası ve Bileşenleri

Maliye Politikasının Tanımı Maliye Politikası (Fiscal Policy): Ekonomik dengeyi sağlamak ya da ekonomide oluşmuş dengesizlikleri gidermek için mali araçların bir hedef doğrultusunda kullanılmasına verilen isimdir. Maliye Politikasının Bileşenleri Maliye politikasının dört temel alt […]

Kemer Sıkma Politikaları (Önlemleri)

Kemer Sıkma Politikaları (Önlemleri) (Austerity) Hükümetin kemer sıkma önlemleri yüksek vergiler ve harcamalarda kısıntıya gidilmesini içeriyor. Amaç, ülkenin bütçe açığını kapatmak, her yıl gelirinden fazla yaptığı harcamaları azaltmaktır. Bu kapsamda, kamu gelirlerini […]