Kategori: VERGİ USUL

Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin 500 Sıra No.lu VUK Tebliği

Son yıllarda enflasyon oranında yükselme de dikkate alınarak, 25.052018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7144 sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenebilmesine imkan sağlanmıştır. 

7144 sayılı Kanunla Kanuni altyapısı hazırlanan Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin olarak 6.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete 500 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 

2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak TCMB Kurları

Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesine göre yapılacak değerleme işleminde T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazetede geçici vergi döneminin kapandığı tarih (30 Haziran 2018) itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınması söz konusudur. T.C. Merkez Bankasınca 29.06.2018 tarihinde belirlenen ve 30.06.2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kurlar aşağıda verilmiştir. Söz konusu kurlar, 2018 yılı ikinci geçici vergi dönem sonu olan 30.06.2018 tarihine ilişkin kurlar olup aynı zamanda 2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurları ifade etmektedir.