Kategori: VERGİ USUL

 Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın temliki durumunda serbest meslek makbuzu kimin adına düzenlenir?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[236-2014/VUK-1-18834]-86114         12/10/2015 Konu: Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın temliki durumunda serbest meslek makbuzunun kimin adına düzenleneceği. […]