Kategori: VERGİ USUL

Özelge: Taşıma işi yapan nakliyecinin taşıdığı mallara ait sevk irsaliyesini düzenleyip, düzenleyemeyeceği.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-105[230]-E.11146 TArih: 28.04.2020 Konu: Taşıma işi yapan nakliyecinin taşıdığı mallara ait sevk irsaliyesini düzenleyip, düzenleyemeyeceği. İlgide kayıtlı özelge talep […]

Özelge: Yurt dışından alınan malın yurt içine girmeden (millileşmeden) gümrük antreposunda transit ticaret kapsamında başka bir ülkeye satışında, alım-satımın vergilendirilmesi ve Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmemesi hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[VUK-1-21427]-E.356164 Tarih: 08.05.2020 Konu : Transit ihracattan elde edilen gelirin vergilendirilmesi ve Ba Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk. İlgide […]

Özelge: Sahte Çek İçin Açılan Ceza Davasına Göre Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılabilir mi?

Sahte çek, ticari hayatta çok sık karşılaşılan bir durumdur. Peki çekin sahte çıkması durumunda, bu çeke konu alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? Sahte çek ile ilgili olarak, sahte çek düzenleyenler için yürüyen ceza davası çekin takip aşamasında olduğunu gösterir mi? Ceza davasına dayanılarak sahte çıkan çekte yer alan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? Bu sorulara aşağıdaki özelgeden ulaşmak mümkündür. 

Özelge: Otel işletmeciliği yapan şirket tarafından merkezden şubeye düzenlenecek faturanın tevkifata tabi olup olmadığı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı:11395140-105[VUK-1-21429]-E.356111 Tarih: 08.05.2020 Konu: Otel işletmeciliği yapan şirket tarafından merkezden şubeye düzenlenecek faturanın tevkifata tabi olup olmadığı İlgide kayıtlı özelge […]