Kategori: VERGİ USUL

Özelge: Tamir edilecek ürünlerin taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı:B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-665 08/06/2011 Konu: Tamir edilecek ürünlerin taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği. İlgi dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi […]

Özelge: Düzeltme Zamanaşımı Süresi

T.C.MALİYE BAKANLIĞIGelirler Genel Müdürlüğü TARİH: 26.05.1997SAYI : B.07.0.GEL.0.30/3014-344-561/21496KONU : Düzelte zamanaşımı süresi hk.………………… VALİLİĞİ(Defterdarlık: Usul Gelir Müdürlüğüne)İLGİ: ………………… gün ve ………………… sayılı yazınız. İliniz … Vergi Dairesi mükelleflerinden ….. A.Ş.’nin Bakanlığımıza müracaatı üzerine alınan ilgide kayıtlı yazınız ve ekleri […]