Kategori: DEĞERLEME

Özelge: İşletme Adına Açtırılan Kıymetli Maden Mevduat Hesaplarının Değerlemesi Hk.

İlgide kayıtlı dilekçelerin incelenmesinden; altın, gümüş ve platin gibi değerli madenler üzerinden bankalarda açtırmış olduğunuz mevduat hesaplarının değerlemeye tabii tutulup tutulmayacağı, değerleme yapılması halinde ortaya çıkan değer artış ve azalışlarının kurum kazancının tespitinde gelir ya da gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

Borsa Rayici Esası Nedir?

“Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder.
Borsa rayici ile değerleme, aşağıdaki iktisadi kıymetler için öngörülmüştür:

VUK’un “menkul kıymetler” başlıklı 279 uncu maddesi uyarınca borsa rayici ile değerlenecek menkul kıymetler.

Maliyet Bedeli Esası

Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.
Maliyet Bedelini Oluşturan Unsurlar, Ödemeler
Hangi İktisadi Kıymetler Maliyet Bedeli İle Değerlenir?