Kategori: VERGİ USUL

Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergiler

Tahakkuku tahsiline bağlı vergilerde tahakkuk işlemi verginin tahsili ile birlikte gerçekleşmekte, tahsil ve tahakkuk aşamaları birleşmiş olmaktadır. Damga vergisi, harç, eğelence vergisi gibi vergilerde, vergi ödenirken aynı zamanda tahakkuk işlemi de gerçekleşmektedir. […]

Vergi Kesenlerin Sorumluluğu

Vergi Usul Kanununa göre vergi kesenlerin sorumluluğu 11 inci maddede aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: Vergi Kesenlerin Sorumluluğu Madde 11 Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve […]