Kategori: VERGİ USUL

Faaliyet konularından biri inşaat işi olan mükellefin duran varlıklar grubunda yer alan taşınmazlarını 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutup tutamayacağı hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : E-11395140-105[VUK3-7326-46]-1163107 24.12.2021 Konu : Faaliyet konularından biri inşaat işi olan mükellefin duran varlıklar grubunda yer alan taşınmazlarını […]

Faaliyet konusu gayrimenkul alım satımı olan mükellefin aktifinde kayıtlı taşınmazların 7326 sayılı Kanun kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması mümkün müdür?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : E-11395140-105[VUK-3-7326-36]-1171359 27.12.2021 Konu : Faaliyet konusu gayrimenkul alım satımı olan mükellefin aktifinde kayıtlı taşınmazlar için 7326 sayılı […]