Kategori: VERGİ USUL

Özelge: Ödemenin farklı kişiler tarafından yapılması durumunda fatura kimin adına düzenlenir?

Konu: Ödemenin farklı kişiler tarafından yapılması durumunda faturanın kimin adına düzenleneceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde; …’ya ihraç edilecek bir malın ihraç bedeline ait faturanın bir kısmının …’daki ithalatçı firmaya, kalan kısmının da Avrupa’daki finans kurumuna düzenlenip düzenlenemeyeceği, bu durumun Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu açısından sakıncasının bulunup bulunmadığı hususlarında görüş talep etmektesiniz.

Takdir Komisyonları

Takdir komisyonu, illerde vergi dairesi başkanının, başkanlık bulunmayan illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların görevlendireceği memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden kurulur. Daimi veya geçici takdir komisyonunun görevi; yetkili makamlar tarafından istenilen matrah, servet takdirlerini yapmak ve vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmektir.

KULLANILMAMIŞ BOŞ FATURALARIN KAYBOLMASI, ÇALINMASI, ZAYİ OLMASI DURUMUNDA YAPILACAKLARA İLİŞKİN ANKARA YMM ODASI MİDK KARARI

Boş, kullanılmamış fatura veya fatura koçanları kaybolduğunda, çalındığında, zayi olduğunda ne yapılmalı? Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu açısından konu nasıl değerlendirilmeli. Konuya ilişkin Ankara YMM Odası Mevzuat İzleme ve Değerlendirme komisyonu çalışması kamuoyu ile paylaşıldı.