Kategori: VERGİ USUL

Özelge: Aralık Sonunda Alınan Ancak Tescili Takip Eden Yılın Ocak Ayında Gerçekleşen Taşıtın Amortismanının Başlangıç Tarihi Nedir?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı:27192137-105[320-2013/21-264]-50  17/04/2014 Konu: 25.12.2012 tarihinde aktife alınan taşıtın amortisman başlangıç tarihi hk. İlgi özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi […]

Ticari Plakaların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı:84974990-130[KDV4-H-1-2018/48]-E.77067  08.03.2019 Konu: Ticari Plakaların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi İlgi: 04/05/2018 tarihli başvurunuz. İlgide kayıtlı özelge talep […]