Kategori: VERGİ USUL

Özelge: Şehir hastanelerinin bina ve ekipmanlarının aktifleştirilmesi ve yatırımın itfası

Aşağıdaki özelge Kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde inşa edilen ve faaliyete başlayan şehir hastanelerinin bina ve ekipmanlarının aktifleştirilmesi ve yatırımın itfası ile ilgili olmakla birlikte, kamuoyunun gündemini işgal eden şehir hastane modelinde yatırımcının ne tür gelirler elde ettiği, kamu özel işbirliği modelinin nasıl işlediği, şehir hastanesinde devletin ödemeleri gibi konularda fikir vermesi açısından oldukça bilgilendiricidir. 

Özelge: Ödemenin farklı kişiler tarafından yapılması durumunda fatura kimin adına düzenlenir?

Konu: Ödemenin farklı kişiler tarafından yapılması durumunda faturanın kimin adına düzenleneceği.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde; …’ya ihraç edilecek bir malın ihraç bedeline ait faturanın bir kısmının …’daki ithalatçı firmaya, kalan kısmının da Avrupa’daki finans kurumuna düzenlenip düzenlenemeyeceği, bu durumun Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu açısından sakıncasının bulunup bulunmadığı hususlarında görüş talep etmektesiniz.