Kategori: VERGİ USUL

Özelge: Tasfiye Halinde Ba-Bs Bildirim Formu Düzenlenir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Kurumunuzun 11/08/2011 tarihinde tasfiyeye girdiği ve aynı tarihte tasfiyenin Ticaret Siciline tescil edildiği belirtilerek ağustos dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının tasfiye öncesi (01/08/2011-10/08/2011) ve tasfiye sonrası (11/08/2011-30/08/2011) için ayrı ayrı mı verileceği yoksa tasfiye halinde tek bir form olarak mı verileceği hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Özelge: Cep Telefonu Uygulamalarının (Aplikasyon) Satışının Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin bilgisayar programı yazılımı işi ile iştigal ettiği, yapılacak bir projeye istinaden hazırlanan cep telefonu uygulamasının nihai tüketicilerce cep telefonlarına indirmek suretiyle kullanılacağı, kullanım sırasında ücretli olan bazı özelliklerin GSM operatörleri, mobil ödeme, kredi kartı, paypal vb. ödeme kanalları üzerinden satılacağı belirtilerek, ödemeyi yapan nihai tüketicilere doğrudan ulaşma imkanı olmadığından kesilecek faturaların kimler adına düzenleneceği ile söz konusu satış işleminin KDV ve gelir/kurumlar vergisi uygulamaları karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

Posta Hizmetleri Yetki Belgesi kapsamında faaliyet gösteren şirket tarafından etiket şeklinde taşıma irsaliyesi veya sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan “Posta Hizmetleri Yetki Belgesi” kapsamında kuryecilik faaliyetinde bulunduğunuz, müşterilerinize vermiş olduğunuz hizmetler arasında taşıma ve elleçleme faaliyetinin de bulunduğu, bu kapsamda müşterilerinizin internet veya telefon ile satılmış olan ürünlerinin müşteriye düzenlenen fatura ile birlikte alıcı adresine ulaştırıldığı, mobil dağıtım ve toplama elemanlarınızın farklı şehirlerdeki müşterilerden dağıtıma esas ürünleri teslim aldıkları, bu esnada mobil elemanlarınızda taşıma irsaliyesi bulunmadığından müşteriden alınan ürünlerin şirket merkezine götürülmesi esnasında taşıma irsaliyesinin düzenlenmesi gerektiği …

Özelge: Karşılıksız Çıkan Çeklere İlişkin Yapılan İcra Takibinin Neticesiz Kaldığı Yılda Ayrılmayan Şüpheli Alacak Karşılığı Sonraki Yıllarda Ayrılabilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketiniz adına …Yapı Market Hırd. İnş. Ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen çeklerin karşılıksız çıkması üzerine kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe geçildiği, ancak borçlu firmaya ilişkin girişilen icra takibinin neticesiz kaldığından bahisle alacağın şüpheli hale geldiği dönemde karşılık ayrılmaması halinde daha sonraki yıllarda veya aciz vesikası, derkenar beyanı veya haciz tutanağı gibi belgelerin alınması durumunda söz konusu alacağın değersiz alacak olarak kabul edilmesinin veya şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.