Kategori: VERGİ USUL

Vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak.

19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 510 Sıra No.lu VUK Tebliği ile 240 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı. Değişikli ile bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi dairelerince adres değişikliği işlemine tabi tutulacaklardır.

Tebliğ metni aşağıdaki gibidir: 

Kendisi veya yakını vefat eden (Ölen) meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması hk. Sirküler

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/118 Konusu: Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması Tarihi: 15/10/2019 Sayısı: VUK-118/2019-8 Giriş […]

Özelge: Banka kredisiyle alınan aktife kayıtlı aracın kredi türünde değişiklik yapılması halinde faizlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği.

PDF Formatı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-1020   20/07/2011 Konu: Banka kredisiyle alınan aktife kayıtlı aracın kredi türünde değişiklik yapılması halinde faizlerinin gider […]