Kategori: VERGİ USUL

2019 FATURA DÜZENLEME SINIRI

Kimlerin hangi durumda ve hangi tutarın üzerinde fatura kullanma mecburiyetinde olduğu hususu ile fatura düzenleme sınırı (limiti) Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesinde düzenlenmiştir. 

Fatura düzenleme sınırına ilişkin parasal limit her yıl yeniden değerleme oranları dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu tebliğleri ile ilan edilmektedir. Buna göre 2019 yılında fatura düzenleme sınırı 1200 TL olarak belirlenmiştir. 1200 TL ve üzeri satışlarda fatura kullanma mecburiyeti bulunmaktadır.

VUK KAPSAMINDA 2019 YILINDA UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR VE CEZA RAKAMLARI

2019 Yılında uygulanacak had ve tutarlar, usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarları gösteren 504 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 31.12.2018 tarih ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Vergi Usul Kanununda yer alan had, limit, sınır, cezalara ilişkin tutarlar ile konuyu düzenleyen Tebliğ düzenlemesi aşağıda yer almaktadır. 

2019 Yılında Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında uygulanacak parasal had, limit, sınır ve ceza tutarları ilgili olduğu maddeler itibariyle aşağıda sunulmuştur: 

YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI KONUSUNDA CUMHURBAŞKANINA YETKİ VEREN DÜZENLEMELER

Vergi Usul Kanununa göre (Mük. Md. 298) yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. 

Söz konusu oran Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından genellikle Kasım ayında ilan edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığının yeniden değerleme ilgili belirleme değil, ilan etme şeklinde bağlı yetkisi söz konusudur.  Söz konusu yeniden değerleme oranları çeşitli kanunlardaki vergi ve ceza tutarlarına uygulanmasında esas alınmaktadır. Ancak yeniden değerleme oranının açıklanan oranlarda uygulanması yanında, Cumhurbaşkanına verilmiş yetkiler çerçevesinde artırılarak veya düşürülerek de uygulanması söz konusudur. Daha önce Bakanlar Kuruluna verilmiş olan bu yetki Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır. 

1996’dan 2018’e Yeniden Değerleme Oranları

Yeniden Değerleme Oranı Nedir?
Vergi Usul Kanununa göre (Mük. Md. 298) yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

Yeniden Değerleme Oranı Ne Zaman Açıklanır?
Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme ilgili belirleme değil, ilan etme şeklinde bağlı yetkisi söz konusudur. Örneğin 2018 yılında açıklanıp 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı 08 Kasım itibariyle ilan edilmemiş olmasına rağmen yeniden değerleme oranı 23.73 olarak hesaplanmaktadır. Maliye Bakanlığı Kasım ayı içinde bir tebliğ ile 2018 Yeniden değerleme oranını ilan edecek ve 2019’da pek çok vergisel rakam, tarife, zam ve cezalar için söz konusu yeniden değerleme oranı dikkate alınacaktır. 

ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirim Zorunluluğunun Başlangıç Tarihi 1/1/2019’a Ertelendi.

31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502)” ile ÖKC Günlük Kapanış (Z) Raporlarına Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirim Zorunluluğu Başlangıç Tarihi 1/1/2019 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. Başlangıç tarihi normalde 01.10.2018 olarak belirlenmişti. 

E-Fatura ve E-Defter ile İlgili VUK Genel Tebliğ Değişiklik Taslağı Güncellendi: Tarihler Öteleniyor.

e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellefleri yeniden belirlemek amacıyla hazırlanan ve 10.08.2018 tarihinde kamuoyunun görüşüne sunulan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı gelen görüşler ve talepler çerçevesinde güncellenmiştir. Söz konusu güncelleme ile önceki taslakta belirtilen 1.1.2019 tarihi mükelleflerimizden gelen talepler dikkate alınarak 1.7.2019 olarak güncellenmiş ve bu çerçevede;