Kategori: VERGİ USUL

Atlı Tahsildar

Cumhuriyetin erken dönemlerinde gerek nüfusun büyük bir bölümünün kırsal kesimde yaşıyor olması ve gerekse dönemin ulaşım olanaklarının sınırlılığı, devlet gelirlerinin tahsilinde atlı tahsildarları ön plana çıkarmıştır. 1980’li yılların ortalarınakadar varlığını koruyan atlı […]

Özelge: Taşıma işi yapan nakliyecinin taşıdığı mallara ait sevk irsaliyesini düzenleyip, düzenleyemeyeceği.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-105[230]-E.11146 TArih: 28.04.2020 Konu: Taşıma işi yapan nakliyecinin taşıdığı mallara ait sevk irsaliyesini düzenleyip, düzenleyemeyeceği. İlgide kayıtlı özelge talep […]