Kategori: VERGİ USUL

Özelge: Yurt dışından alınan malın yurt içine girmeden (millileşmeden) gümrük antreposunda transit ticaret kapsamında başka bir ülkeye satışında, alım-satımın vergilendirilmesi ve Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmemesi hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[VUK-1-21427]-E.356164 Tarih: 08.05.2020 Konu : Transit ihracattan elde edilen gelirin vergilendirilmesi ve Ba Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk. İlgide […]

Özelge: Sahte Çek İçin Açılan Ceza Davasına Göre Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılabilir mi?

Sahte çek, ticari hayatta çok sık karşılaşılan bir durumdur. Peki çekin sahte çıkması durumunda, bu çeke konu alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? Sahte çek ile ilgili olarak, sahte çek düzenleyenler için yürüyen ceza davası çekin takip aşamasında olduğunu gösterir mi? Ceza davasına dayanılarak sahte çıkan çekte yer alan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? Bu sorulara aşağıdaki özelgeden ulaşmak mümkündür. 

Özelge: Otel işletmeciliği yapan şirket tarafından merkezden şubeye düzenlenecek faturanın tevkifata tabi olup olmadığı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı:11395140-105[VUK-1-21429]-E.356111 Tarih: 08.05.2020 Konu: Otel işletmeciliği yapan şirket tarafından merkezden şubeye düzenlenecek faturanın tevkifata tabi olup olmadığı İlgide kayıtlı özelge […]

Özelge: Bilanço Esasına Göre Defter Tutarken İşi Terk Eden Mükellefin İşi Terk Edip Yeniden Başlaması Durumunda Tutacağı Defter Türü hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü Sayı:53445970-105[2020/27-9-616]-E.47138 Tarih: 08.05.2020 Konu : Defter Tutma Hadleri İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 2019 yılında kasaplık faaliyetinizi sürdürmekte iken […]

Özelge: Döviz Alım Satımına Ek Olarak Yapılan Altın Alım Satımında Ödemelerin Bankadan Yapılma Zorunluluğu hk.

T.C. YALOVA VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: 42152853-105[0110110148]-E.5576 Tarih: 08.05.2020 Konu: Döviz Alım Satımına Ek Olarak Yapılan Altın Alım Satımında Ödemelerin Nasıl Yapılacağı İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, yetkili döviz müessesenizde dövizin yanı […]