Kategori: VERGİ USUL

Özelge: Defter-Beyan Sistemine tabi mükellefin ölümü halinde, mirasçının dönem sonuna kadar ölen kişi adına tanımlanmış bu Sistemi kullanıp kullanamayacağı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü Sayı : 31977385-105[MÜK.242-2019/11]-E.63503 Tarih: 11.05.2020 Konu : Defter-Beyan Sistemine tabi mükellefin ölümü halinde, mirasçının dönem sonuna kadar ölen kişi […]

Özelge: Müteahhidin de Hissesinin Bulunduğu Arsa Üzerine Kat Karşılığı İnşaatlarda Yapı Denetim Hizmeti Faturası Kimin Adına Düzenlenir? Nasıl Düzenlenir?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: 84695066-105[Vuk/229-230]-26538 Tarih: 13.05.2020 Konu : Yapı Denetim Firması Tarafından Düzenlenen Faturaların Kurum Kazancı ve KDV Yönünden İndirim Hesaplarına Dahil Edilip Edilmeyeceği İlgide […]

Özelge: Konkordato sürecindeki borçludan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılmayacağı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı:27575268-105[323-2019-337]-E.135334 Tarih: 14.05.2020 Konu: Konkordato sürecindeki borçludan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılmayacağı İlgide kayıtlı özelge talep formunuz […]

Özelge: Yurt dışında mukim firma adına çağrı merkezi olarak yurt dışındaki kişilere verilen hizmetlerin KDV’ye tabi olup olmadığı ve fatura düzeni hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı:45404237-130[16-204]-69844 Tarih: 01.06.2020 Konu: Yurt dışında mukim firma adına çağrı merkezi olarak yurt dışındaki kişilere verilen hizmetlerin KDV’ye tabi olup […]

Özelge: Fatura asılları yerine fotokopilerinin muhasebe arşivinde bulundurulmasının cezai müeyyideye neden olup olmadığı.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[VUK-1-22497]-E.322849   Tarih: 31.03.2020 Konu: Fatura asılları yerine fotokopilerinin muhasebe arşivinde bulundurulmasının cezai müeyyideye neden olup olmadığı. İlgide […]