Kategori: VERGİLENDİRME

VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ

Düzeltme Kapsamına Giren ve Girmeyen Durumlar Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. (VUK, md. 116) Bu çerçevede, düzeltme kapsamına […]

Vergi Hataları Nasıl Ortaya Çıkarılır?

Herhangi bir şekilde gerçekleşen vergi hataları nasıl ortaya çıkarılır? Vergi hatalarının ortaya çıkarılmas şekilleri Vergi Usul Kanununun 119 uncu maddesinde sıralanmıştır. Maddeye göre vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir: İlgili memurun hatayı […]

Vergi Hukukunda Mühlet Verme

Mühlet kelimesi Türk Dil Kurumu Türçe sözlükte “vade” kelimesine karşılık gelmekte olup, “Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre”yi ifade eder. Vergi hukukunda mühlet verme müessesesi Vergi Usul Kanununun […]

Vergi Hukukunda Sürelerin Hesaplanması

Vergi Usul Kanununun 14 üncü maddesine göre vergi hukukunda süreler; kanuni ve idari süreler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilmesi esastır. Kanunda açıkça belirtilen sürelere kanuni […]

Vergiyi Doğuran Olay

“Ne zaman vergilendireceğiz?” sorusunun yanıtın veren Vergilemede en önemli konulardan birisi vergiyi doğuran olaydır. Vergileme yapılabilmesi için, yapılan işlemin vergiyi doğuracak nitelikte olması gerekir. Vergiyi doğuran olay tanımı Vergi Usul Kanununun 19 […]

Bir Vergi Denetim Aracı Olarak Yoklama

Yoklama Nedir? Yoklama, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etme amacıyla yapılan bir vergi denetim aracıdır. Kimler Yoklamaya Yetkilidir? Yoklamaya yetkili kamu görevlileri aşağıdaki gibidir: Vergi […]