Kategori: YÜKÜMLÜLÜKLER

Gider Pusulası

Vergi Usul Kanunu Gider Pusulası Madde 234 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin: (Mülga: 22/7/1998 – 4369/82 md.) (Mülga: […]