Kategori: YÜKÜMLÜLÜKLER

Damga Vergisi Defteri ve Tutmak Zorunda Olanlar

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile Damga Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, düzenledikleri kağıtlara ait damga vergisini makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti şekliyle ödeyen mükelleflerin […]