Kategori: VERGİ YARGI ORGANLARI

Anayasa Mahkemesi ve Vergisel Norm ve İşlemler

Anayasa Mahkemesi vergi ile ilgili normların denetimi ile bu normların uygulamasına ilişkin denetim konusunda yetkileri olan mahkeme olarak vergi ihtilafları açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle aşağıda Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri sıralandıktan sonra “Norm Denetimi” ve “Bireysel Başvuru” görev ve yetkileri ile ilgili açıklamalar yer verilmiştir.