Kategori: YARGI KARARLARI

Vergilemede Kanunilik, Belirlilik ve Ölçülülük İlkelerinin Ayrıntılı Ele Alındığı Yeni Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

2014/109 Başvurulu numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı sonucundan ziyade,  “Vergilemede kanunilik”, “vergilemede belirlilik”, “Vergilemede Ölçülülük” ilkelerine ilişkin değerlendirmeler ile diğer Anayasa Mahkemesi kararlarına yaptığı atıflar nedeniyle önemli. Söz konusu ilkelere ilişkin Anayasa Mahkemesinin yaklaşımını görmek ve gerektiğinde kullanmak isteyenler için el altında bulundurulması gerekli bir karar.  

Danıştay Kararı: İstisna Olan Vergiye İlişkin Beyana Çağrı Mektubu İle Mükellefin Beyana Daveti Üzerine Yapılan Tarhiyatta Mükellefin Yanıltılması Söz Konusudur.

ÖZET: İdare mükellefi aslında istisna olan menkul sermaye iratları için beyana çağrı mektubu ile beyana davet etmiştir. Mükellef de bu çağrı üzerine, herhangi bir ihtirazi kayıt konulmaksızın beyanda bulunmuştur. Tarhiyat işlemi sonrası konunun farkına varan mükellef dava açmıştır. Vergi mahkemesi ihtirazi kayıt konulmaksızın verilen beyanname üzerine dava açılamayacağı, hata ve düzeltme hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği nedeniyle davayı reddetmiştir. Konu temyiz yoluyla Danıştaya gitmiştir. Danıştay Dördüncü Dairesi, konuya beyana çağrı mektubu ile mükellefin yanıltıldığı yönünde yorum yaparak, davanın vergi ziyaı cezası yönünden vergi mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiği yönünde karar vermiştir.