Kategori: Anayasa Mahkemesi

AYM Kararı: Vergi Cezası Yanında Hapis Cezası Verilmesi Aynı Fiilden Cezalandırma Olarak Değerlendirilir mi?

Aşağıdaki 27/3/2019 tarihli ve 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararında Anayasa Mahkemesi, mükellefin sahte belge kullanma nedeniyle vergi ziyaı cezası ile cezalandırılırken, aynı fiilin aynı zamanda VUK 359 uyarınca vergi kaçakçılığı suçunu teşkil etmesi nedeniyle hapis cezası ile tecziyesinin aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesinin ihlal edildiği iddiası inceleme konusu yapılmış ve karara bağlanmıştır: 

Mahkeme, “Somut olay değerlendirildiğinde, farklı amaç ve hukuki yararları gerçekleştirmeye yönelik olarak hem idari süreç sonunda vergi cezası hem de adli süreç sonunda mahkûmiyet verilebilmesinde aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır.” şeklinde karar ihdas etmiştir. 

AYM KARARI: GÖREVE İADE EDİLEN MEMURA, AÇIKTA BULUNDUĞU SÜREDE KESİLEN MAAŞLARININ ÖDENMESİNDE FAİZ UYGULANMAMASI MÜLKİYET HAKKININ İHLALİDİR.

12 Mart 2019 tarih ve 30712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/4812 Başvuru numaralı ve 7/2/2019 Karar Tarihli Vildan Utku Atalay Başvurusuna ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararında; açığa alınan kamu görevlisinin kesilen maaşını göreve iade edildikten sonra değer kaybına uğratılarak ödenmesi mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirildi.

Oda Yönetimini Eleştiren SMMM’ye Verilen Disiplin Cezasını İfade Özgürlüğüne Aykırı Bulan AYM Kararı

27 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Metin YALÇIN Başvurusuna ilişkin 2014/5959 ve 06.02.2019 Karar Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı yayımlandı. 

Başvurunun konusunu, meslek odasının faaliyetlerine yönelik olarak dağıtılan bültende yer alan yazı nedeniyle meslek odasınca Mali Müşavire verilen disiplin cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir. 

AYM Kararı: Doğrudan FETÖ/PDY nedeniyle İş Akdi KHK ile Feshedilenler Dışında; İş Akdi KHK ile Verilen Yetki ile Feshedilenlerin İşe İade Davası Esastan İncelenmelidir.

Anayasa Mahkemesi 2017/26326 Başvuru numaralı ve 9/1/2019 tarihli Ahmet Özdoğan Başvurusunu karara bağladı. Karar mahkemeye erişim ve adil yargılanma hakkı açısından önemli. 

Başvuru, KHK ile verilen yetkiye dayanılarak FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisakının bulunduğu gerekçesiyle iş akdi feshedilen Gazi Üniversitesinde alt işverene bağlı olarak hizmet sözleşmesiyle işçi olarak çalışan Ahmet ÖZDOĞAN’ın işe iade istemiyle açılan davanın karar verilmesine yer olmadığına, konuya ilişkin OHAL Komisyonunun yetkili olduğuna dair bir hükümle sonuçlanması nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. 

Anayasa Mahkemesi Kararı: Şikayet Dilekçesindeki İfadeler Nedeniyle Hükmedilen Tazminatın İfade Özgürlüğüne Aykırı Olduğu Hk.

Anayasa Mahkemesi 2015/1060 Başvuru Numaralı ve 26.12.2018 Karar tarihli YAVUZ TEKELİOĞLU’nun şikayet dilekçesinde kullanılan bazı ifadeler nedeniyle aleyhe tazminata hükmedilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği yönündeki bireysel başvurusunu karara bağladı. 

Karar bilirkişilere karşı açılan ve bilirkişinin yanlı karar verdiği düşünülen durumlarda kullanılan ifadelerin (görevi kötüye kullanma, suçu ve suçluyu koruma, kamu zararı gibi), ifade özgürlüğü açısından değerlendirilmesi açısından önemli. 
Başvuru konusu olayda davacı, başvurucunun şikayeti üzerine başlayan bir süreçte tıbbi bir vaka ile ilgili olarak görülen bir ceza davasında mahkemece atanan bilirkişiler arasındadır. Anılan ceza davasında davacının da aralarında bulunduğu bilirkişiler başvurucunun savlarına aykırı olan bir rapor sunmuşlardır. 

AYM Kararı: Kendi Elektriğini ve Gazını Üreten İşletmeden Elektrik ve Hava gazı Tüketim Vergisi Alınması Mülkiyet Hakkının İhlalidir.

Anayasa Mahkemesi, Başvurucu İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin kendi ürettiği elektrik ve gazı tükettiği halde kendisinden elektrik ve hava gazı tüketim vergisi alınmasının mülkiyet hakkının ihlali yönündeki başvurusunu değerlendirmiş ve sonuçta; söz konusu elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin, matrahın tespiti ve tahsil (ödeme) yöntemi hususlarında kanunilik şartını taşımadığı ve başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna oy çokluğu ile ulaşmıştır.