Kategori: Anayasa Mahkemesi

AYM Kararı: Kendi Elektriğini ve Gazını Üreten İşletmeden Elektrik ve Hava gazı Tüketim Vergisi Alınması Mülkiyet Hakkının İhlalidir.

Anayasa Mahkemesi, Başvurucu İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin kendi ürettiği elektrik ve gazı tükettiği halde kendisinden elektrik ve hava gazı tüketim vergisi alınmasının mülkiyet hakkının ihlali yönündeki başvurusunu değerlendirmiş ve sonuçta; söz konusu elektrik ve hava gazı tüketim vergisinin, matrahın tespiti ve tahsil (ödeme) yöntemi hususlarında kanunilik şartını taşımadığı ve başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna oy çokluğu ile ulaşmıştır. 

Anayasa Mahkemesi: Uzun Süren İhtiyati Haciz Mülkiyet Hakkının İhlalidir.

Anayasa Mahkemesi, 18.12.2018 tarih 30629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Başvuruya ilişkin kararında uzun süren ihtiyati haczin mülkiyet hakkının ihlali olduğu yönünde karar verdi. 

Anayasa Mahkemesi ihtiyati haciz kararı verilmesi ve ihtiyati haczin uzun süredir devam etmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasını 2014/17196 başvuru numaralı 25.10.2018 tarihli Hesna Funda Baltalı ve Baltalı Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti Başvurusunda değerlendirdi. 

ANAYASA MAHKEMESİ ÇOK SAYIDA DİLEKÇE VEREN MEMURA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SAYMADI.

Başvurunun konusu, çok sayıda dilekçe verilen memura disiplin cezası verilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Başvurucu yaklaşık 3 yıllık süre zarfında idareye 20 adet dilekçe vermiş, bilgi veya çeşitli taleplerde bulunmuştur.

Bu talepler üzerine idare tarafından ilgili hakkında disiplin soruşturması açılmış ve muhakkik raporunda, başvurucunun sözlü olarak bile çözülebilecek konularda sürekli ve gereksiz yere idareye birçok dilekçe vermek suretiyle idareyi meşgul ettiği belirtilmiştir. İdare, ilgiliye DMK 125/A-d maddesinde düzenlenen usulsüz müracaat ve şikayette bulunma fiili nedeniyle uyarma cezası vermiştir.

Anayasa Mahkemesi Kararı: Ford Motor Company’den Çifte Vergileme Düzenlemelerine Göre Fazladan Alınan Vergi Kesintisi Hk.

Anayasa Mahkemesinin, “FORD MOTOR COMPANY” tarafından yapılan 2014/13518 numaralı Bireysel Başvuruyu 26.10.2017 tarihinde karara bağladı. Karar, 13.12.2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başvurunun konusu, yurt dışında mukim olan şirketin Türkiye’de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden uluslararası ikili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına aykırı olarak fazladan gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin idi. Bireysel başvuruya konu fazladan ödendiği iddia edilen vergi kesintisi tutarı, 9.738.652,46 TL’dir. 

Vergilemede Kanunilik, Belirlilik ve Ölçülülük İlkelerinin Ayrıntılı Ele Alındığı Yeni Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

2014/109 Başvurulu numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı sonucundan ziyade,  “Vergilemede kanunilik”, “vergilemede belirlilik”, “Vergilemede Ölçülülük” ilkelerine ilişkin değerlendirmeler ile diğer Anayasa Mahkemesi kararlarına yaptığı atıflar nedeniyle önemli. Söz konusu ilkelere ilişkin Anayasa Mahkemesinin yaklaşımını görmek ve gerektiğinde kullanmak isteyenler için el altında bulundurulması gerekli bir karar.