KORONA VİRÜS (COVID 19) ÖNLEM MEVZUATI

04.04.2020

–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2368)

–– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi uygulaması 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir.

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

03.04.2020

–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2347)

Koronavirüs döneminde öğretmenlere ek ders ücreti verilebilmesine yönelik düzenleme.

–– Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2350)

–– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Araç muayene işlemleri, salgın döneminde araç muayenesi gelen araçlar için üç ay uzatılmakta. Bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde muayene yaptırabilme imkanı getirilmektedir. Bakanlık bu süreyi uzatabilecek.

02.04.2020

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

31 Mart 2020

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)

Belgeli yatırımcılar ve işletmeciler tarafından Hazine arsa ve arazileri kullanım bedeli ertelemesinden yararlanılmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir.

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında 68 No.lu KDV Sirküleri

Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında Teslim Edilen Malların İhracat Süreleri 3 Ay Uzatıldı.

30 Mart 2020

–– Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325)

–– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 2326)

29 Mart 2020

 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2323)

2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran ayında genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan paylardan hiç kesinti yapılmamasını öngören düzenleme ile kriz ile mücadele eden belediyelerin vergi gelir paylarından kesinti yapılmadan ödenmesi amaçlanmaktadır.

26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmayan Düzenlemeler

YMM Tasdik Raporlarının Uzatılması Hakkında GİB Sirküleri

YMM tasdik raporlarının verilme sürelerinin 2 ay uzatılması hk.

26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete Mükerrer

7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Koronavirüsün ekonomik etkileri ile mücadele hükümleri içeren Torba Yasa.

26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)

Bazı tütün ürünleri ve kolalı içecek ötv oranın artırılması hakkında.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2310)

Sağlık kurumlarına işçi statüsünde temizlik elemanı, diğer elamın ve güvenlik elemanı alımının noter huzurunda yapılacak kura ile yapılması. Hızlı personel alımına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

–– Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-Yolcu)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uçuşu iptal edilen seferler için uçak bileti bedellerinin iade zorunluluğunu kaldırıyor.

24 Mart 2020 Tarihli ve 31079 Sayılı Resmi Gazete

–– Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2282)

–– COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283)

24 Mart 2020 Tarihli ve 31078 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer

 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2280)

Sağlık Personelinin ücretsiz ulaşımı ve Marmaray’dan ücretsiz faydalanması hk.

Mücbir sebep halinde yararlanacak mükellefler hakkında

23 Mart 2020

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/126

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278)

Havayolu taşımacığılında kdv oranının indirilmesi hak.

–– Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

2020 yılı beyanname dönemi 6 aya çıkıyor. Diğer bazı düzenlemeler yapılıyor.

22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer)

–– COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete

–– Organizasyonların Ertelenmesi ile İlgili 2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayılı Resmi Gazete

–– Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği

17 Mart 2020

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/125

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin VUK Sirküleri