MALİ ANALİZ NEDİR? MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ NELERDİR?

Mali analiz, analiz tekniklerini muhasebe bilgilerine uygulamak suretiyle bulunacak analiz sonuçlarının işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını anlamak üzere yorumlanmasıdır. Mali Analiz, mali tablolar üzerinde yapılmaktadır. İşletmenin temel mali tabloların bilanço ve gelir tablosudur.

En yaygın kullanılan mali analiz türleri aşağıdaki gibidir: