MALİ ANALİZ NEDİR? MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ NELERDİR?

Mali analiz, analiz tekniklerini muhasebe bilgilerine uygulamak suretiyle bulunacak analiz sonuçlarının işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını anlamak üzere yorumlanmasıdır.

Daha geniş tanımı ile Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını saptamak ve o işletme ile ilgili geleceğe ait tahminlerde bulunabilmek amacıyla mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin kurulması, göstermiş olduğu eğilimlerin saptanması ve diğer işletmelerin benzer sonuçları ile karşılaştırılmasıdır.

Mali Analiz, mali tablolar üzerinde yapılmaktadır. İşletmenin temel mali tabloların bilanço ve gelir tablosudur.

En yaygın kullanılan mali analiz türleri aşağıdaki gibidir:

ANALİZ YAPAN ANALİZ AMACI
Borç Veren – Banka Kredinin Güvenli Geri Dönüşü
Yatırımcı – Hissedar Yatırımın Verimi, Hisse Başına Kârın Ölçülmesi
Yönetim- Faaliyetin Verimliliği, Sağlıklı Büyüme, Kârlılık Oranı, İç Kontrol
Hükûmet- Vergi Kontrolü, Ekonomik Verimlilik