İTHALATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ

Aşağıda ithalatta ödeme yöntemlerine yer verilmiştir. Peşin İthalat İthalatçının mal bedelini peşin olarak ödediği, ihracatçının ise yüklemeyi mal bedelini aldıktan sonra gerçekleştirdiği ödeme türüdür. Mal Mukabili İthalat İthalatçının mal bedelini malı teslim […]

Gümrüksüz satış mağazası nedir?

Gümrüksüz satış mağazası nedir?Gümrüksüz satış mağazaları, Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen […]