Özelge: İcra Müdürlüklerine yapılan kira ödemelerinde tevkifat yapılır mı?

Mahkeme kararları sonucunda alt kiracılar tarafından kendilerine fatura edilen kira tutarlarının şirketiniz hesapları yerine icra dairelerinin hesaplarına yatırıldığı, dolayısıyla yargısal süreç içerisinde mülk sahiplerine ödeme yapılamadığı belirtilerek, alt kiracılar tarafından icra müdürlüğüne yatırılan kira ödemeleri dolayısıyla tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Bulunan Tutar, Yatırımdan Vazgeçilmesi Nedeniyle Doğrudan Gider Hesaplarına Alınabilir mi?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı:96620903-125-114063    15.11.2018 Konu: Yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle yapılmakta olan yatırımlar hesabında bulunan tutarın gider hesaplarına alınıp alınmayacağı. İlgi: 03/02/2017 tarihli yazınız. İlgide […]

Özelge: Fizyoterapistlik faaliyetinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, servis taşımacılığı ve masaj salonu işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu ve bilanço usulüne göre defter tuttuğunuzu, bu faaliyetinize ek olarak fizyoterapistlik faaliyetinde de bulunacağınızı belirterek, fizyoterapistlik faaliyetiniz nedeniyle elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Başka bir avukatın yanında çalışan avukatın arabuluculuk geliri ücret midir, serbest meslek kazancı mıdır?

Konu: Ücretli olarak başka bir avukatın yanında çalışan avukatın arabuluculuk faaliyeti sonucu elde ettiği gelirin vergilendirilmesi.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; başka bir avukatın yanında ücretli avukat olarak çalıştığınız, bunun yanı sıra arabuluculuk faaliyetine başladığınız, bu faaliyetiniz nedeniyle elde ettiğiniz kazançların nasıl vergilendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenmektedir.

Kendi Arsası Üzerine İnşaatta Mükellefiyet Gerekir mi? Ödemelerde Tevkifat Yapılır mı? Muhtasar Verilir mi?

Kendi arsası üzerinde özel inşaat yapan kişi gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeli mi? Çalıştırdığı işçilere yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı (stopaj) yapıp, muhtasar beyanname verecek mi? Mimara yaptığı ödeme için stopaj söz konusu mu? Tüm bu sorulara ilişkin cevaplar aşağıdaki özelgede.