Muhsin ATCI Kimdir?

Mesleğe Maliye Bakanlığı denetim birimlerinde görev alarak başlayan Muhsin Atcı, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü unvanını almış ve 2010 – 2012 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2014-2017 arasında Vergi Denetim Kurulu Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı olarak görev yapmıştır. 

Muhsin Atcı, Temmuz 2017 den itibaren T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşunda Yönetim Kurulu üyesidir.