Kefalet Sandığı

Kefalet Sandığının amacı, Kefalet Kanunu’nun birinci maddesinde belirtilmiştir. Sandık, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner […]

Bütünleşik Sahtecilik Modeli

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü uhdesinde sahte belge kullanma ve düzenleme fiillerinin tespitine yönelik erken uyarı özelliğine sahip, proaktif bir yapıda, güncel gelişmeleri takip eden, paydaş kurumlarla koordineli, otomasyon […]