Çalışanlara Verilen Ramazan Kolisinden SGK Primi Kesilir mi?

İşverenlerin ramazan kolisi şeklinde çalışanlara yaptığı ayni yardımların değeri üzerinden SGK Primi kesilir mi? Bu soruya cevap verebilmek için bu şekildeki yardımın SGK primine esas ücrete eklenip eklenmeyeceği hususunun açıklığa kavuşturulması gerekir. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80’inci maddesinde SGK primi hesabında dikkate alınacak ve alınmayacak ödemeler düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki ödemelerin brüt toplamı prime esas kazanca dahil edilerek bunlar üzerinden SGK primi kesilecektir: 

Şehirler Arası Yük Taşıyan Kamyoncular Yemek Giderlerini İndirim Konusu Yapabilirler mi?

Şehirler arası yük taşıyan kamyoncular yemek giderlerini indirim konusu yapabilirler mi? Yemek giderlerindeki KDV indirim konusu yapılabilir mi?

Şehirler arası yük taşımacılığı yapan işletme hesabına tabi kamyon ve tır işletmecilerinin bu taşımacılık esnasındaki yemek giderlerini gider olarak kaydedip kaydedemeyeceği, ayrıca yemek bedellerinde yer alan KDV tutarını indirim konusu yapıp yapamayacağı önemli bir sorun alını olagelmiştir. 

Engelli Vergi İndirim Sistemi (EVİS)

Engelli Vergi İndirim Sistemi (EVİS), Engelli vatandaşların vergi indirimi ile ilgili işlemlerini elektronik ortamda takip etmesini sağlamak amaçlı geliştirilen bir projedir. Engelli vergi indirim sisteminin elektronik ortamda kullanıma açılmasıyla birlikte engelli vatandaşlara işlerini kısa […]

Özel Esas (ÖZES) Uygulama Sistemi

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “IV/E-Özel Esaslar” bölümündeki düzenlemeler doğrultusunda gerekli işlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve KDV iadesi Risk Analiz Sistemi (KDVİRA) kapsamındaki sorgulamalarda yararlanılan veri tabanına doğru, hızlı ve etkin bir […]

KDV İadesi Makro Analiz Raporu (MAR)

KDV İadesi Makro Analiz Raporu (MAR), İade talep eden mükelleflerin gerek elektronik ortamda verdikleri beyanname, bildirim ve belgeler gerekse GİB veri ambarında bulunan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgilerin farklı açılardan analiz edilerek ulaşılan sonuçlar ın iade işlemini gerçekleştirecek olan vergi dairesi ile paylaşıldığı raporlardır.