Defterdarlık İnternet Site Adresleri

Defterdarlık Web Site Adresleri için ilgili Defterdarlığın üzerine tıklayınız Adana Defterdarlığı Adıyaman Defterdarlığı Afyonkarahisar Defterdarlığı Ağrı Defterdarlığı Aksaray Defterdarlığı Amasya Defterdarlığı Ankara Defterdarlığı Antalya Defterdarlığı Ardahan Defterdarlığı Artvin Defterdarlığı Aydın Defterdarlığı Balıkesir […]

Muhtasar ve Primi Hizmet Beyannamesi, Mükellefleri, Verileceği Vergi Dairesi, Bildirim Şekli

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsus beyannamedir.

Özelge: Cari Yıla Ait Olup Zayi Olan Defter Yerine Tasdik Ettirilen Deftere Kayıtlar Dönem Başından İtibaren Yazdırılabilir mi?

Özet: Mükellef, sel baskını nedeniyle defterlerinin zayi olduğunu, cari yıla ilişkin olarak yeniden tasdik ettirilen deftere ilgili dönem başından (01.01…..) tarihinden itibaren bilgisayar ortamındaki kayıtları yazdırıp yazdıramayacağını sormuştur. 

İdare, bilgisayar kayıtlarında yer alan defterlere ilişkin bilgilerin yeni tasdik edilen cari dönemi ilişkin defterlere yazılmasının mümkün bulunduğu yönünde görüş vermiştir. 

Türk Vergi Sistemi Şematik Gösterim

Türk vergi sistemi nedir? Türk vergi sistemi, cari olan vergilerin yapısını ve uygulama esaslarını konu edinir.  Bu kapsamda Türk Vergi Sistemi aşağıdaki başlıklardan teşekkül etmektedir; Gelir/kazanç üzerinden alınan vergiler, Gelir Vergisi Kurumlar […]