Mükellefler Hangi Amaçlarla Özelge Talep Ederler?

Özelge (mukteza): Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yazılı olarak açıklama talebinde bulunmaları üzerine yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüşü […]

VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN UYACAĞI TEMEL İLKELER

Vergi denetimi ve bu kapsamda vergi incelemelerinin temel aktörü Vergi Müfettişleridir. İnceleme sırasında mükellefin yerine getirmesi gerekli pek çok ödev vardır. Peki, inceleme sırasında Vergi Müfettişlerinin uyması gereken kurallar yok mu? Elbette var. Demokratik gelişme, vergi alanında mükellefle idare arasındaki ilişkileri daha seviyeli hale getirmektedir. 

DÜNYA MÜKELLEFLER BİRLİĞİ

Dünya Mükellefler Birliği, 1988 yılında Mükellefler Birliği adıyla kurulmuş ve 2000 yılında Dünya Mükellefler Birliği adını almıştır. Birliğin günümüzde 44 üyesi bulunmaktadır. Türkiye halen birlik üyesi değildir. Birliğin amacı, mükelleflerin vergi artışlarına […]

Mücbir Sebep Hallerinden Ağır Hastalığın İspatı İçin Sağlık Raporu Nereden Alınmalı?

Mücbir sebep hallerinin neler olduğu 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde bentler halinde sayılmıştır. Söz konusu maddenin 1 inci bendinde vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede “ağır hastalık” hali, mücbir sebep halleri arasında gösterilmiştir. Bu noktada, “ağır hastalık” tabirinden ne anlaşılması gerektiği, dolayısıyla ağır hastalık halinin ispatlanması önem taşımaktadır.

Mücbir Sebep Hallerinden Sayılan Ağır Hastalıklara İlişkin Olarak Düzenlenen Raporlarda Aranılacak Hususlar Hk. VUK İç Genelgesi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü SAYI: VUK-1-24403-13-455/091717 25.12.1986 KONU: Mücbir Sebep Hallerinden Sayılan Ağır Hastalıklara İlişkin Olarak Düzenlenen Raporlarda Aranılacak Hususlar Hk. VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 1986/9 ……………………………..VALİLİĞİNE […]

Yargılama Hukukunda Delil Sistemleri

Delil sistemi, uyuşmazlık konusu bir olayın ne gibi delillerle ispat edilebileceğine ilişkindir. Bu kapsamda iki delil sistemi söz konusudur: 1- Kanuni delil sistemi 2- Takdiri delil sistemi Kanuni Delil Sistemi Yargıcın yasaların […]