İNOVASYON (YENİLİK) VERİ, BİLGİ SİTELERİ

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2013_sti_scoreboard-2013-en http://www.oecd.org/sti/rd-tax-incentive-indicators.htm http://www.oecd.org/innovation/inno/researchanddevelopmentstatisticsrds.htm oecd KİTAP OKUMA http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014_sti_outlook-2014-en#page166 OECD TEKNOLOJİ İNOVASYON İSTATİSTİK SİTESİ http://www.oecd.org/sti/ http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/stcasga/trx_stcorg.htm ABD Patent ofisi Türkiye Patentleri http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=TR Wipo Turkey sayfası http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/hizmetlerimiz/turkiye-yayin-istatistikleri Türkiye Adresli Yayın İstatistikleri http://knoema.com/GII2014/global-innovation-index-2014?country=1000430-fiji&indicator=1000880-citable-documents-h-index  global innovation indexle […]

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknopark, Teknokent

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, büyüklüğüne, işlevine, yapısına, bulunduğu ülkeye bağlı olarak farklı isimlerle anılırlar. Bilim Parkı, Teknoloji Parkı, Araştırma Parkı, Endüstri Parkı, Teknokent, Teknopolis, Girişim Merkezi, Mükemmeliyet Merkezi, İnkübasyon Merkezi dünyada kullanılan isimlerden […]

Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler ve Parasal Limitler 2007-2018

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulana Genel Tebliğinin “IV-Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması” bölümünde mali tablolar “temel mali tablolar” ve “diğer mali tablolar” şeklinde aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Uygulamada ve literatürdü diğer mali tablolar genellikle “ek mali tablolar” olarak adlandırılmıştır.
2018 yılında Ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler, 2017 yılında aktif toplamı veya net satışlar toplamı aşağıdaki tutarları aşanlardır (2017 yılında belirlenen yeniden değerleme oranı %14.47’dir): 

2017 yılı AKTİF TOPLAMI 16.727.800,- TL veya
2017 yılı NET SATIŞLAR TOPLAMI 37.172.600,- TL üzeri olanlar.