Sergi ve Panayır İstisnası

Gelir Vergisi Kanunu Sergi ve Panayır İstisnası Madde 30 Dar mükellefiyete tabi olanların: 1. Hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar (Türkiye’de başkaca iş yeri ve daimi […]

Gelir Vergisinde Diplomat Muaflığı

Gelir Vergisi Kanunu Diplomat Muaflığı Madde 15 Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye’de resmi […]