Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu

Veraset ve intikal vergisinin konusu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. 

Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir.