Belgelendirilmesi Zorunlu Olmayan Muhasebe Kayıtları

Vergi hukukunda muhasebe kayıtlarının tevsiki, belgelendirilmesi zorunludur. Ancak, bazı durumlarda belgelendirmeden, belgeye bağlanmadan da kayıt yapılması imkanı getirilmiştir. Belglendirilmesi (tevsiki) zorunlu olmayan kayıtlara ilişkin düzenleme Vergi Usul Kanununun 228 inci maddesinde yapılmıştır. […]

İşlemlerin Defterlere Kayıt Zamanı

Vergilemeye ilişkin işlemlerin defterlere kaydına ilişkin Vergi Usul Kanununda süre sınırlaması getirilmiştir. Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanununda da indirim konusu yapmak için defterlere kayıt şartına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu nedenle, işlemlerin […]

Yanlış Muhasebe Kayıtları Nasıl Düzeltilir?

Yanlış muhasebe kayıtlarının nasıl düzeltilir? sorusunun cevabı Vergi Usul Kanununun 217 nci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre yapılan muhasebe yanlışlarının düzeltilmesinde muhasebe ilkelerinin esas alınması gerekir. Aşağıda, yanlış muhasebe kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin usul ve esasları içeren madde yer almaktadır. Aşağıda ayrıca muhtemel kayıt hatalarının ne şekilde düzeltileceğine ilişkin yazı linklerine de yer verilmiştir. 

Ambar Defteri Nedir? Kimler Tutar?

Ambar defterine ilişkin düzenleme Vergi Usul Kanununun 209 uncu maddesinde yapılmıştır. Maddede, kimler ambar defteri tutar?, Ambar defterinde bulunması gereken bilgilere yer verilmiştir. Ambar Defteri Madde 209 Depo (Ardiyeler dahil) işletenlerle nakliye […]

Serbest Meslek Kazanç Defteri

Serbest meslek erbabı, serbest meslek kazanç defteri tutar. Serbest meslek kazanç defterinin şekli ve tutulma usulüne ilişkin hususlar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 210 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdadır: Serbest Meslek […]

Yönetim Muhasebesi (MANAGERIAL ACCOUNTING)

Yönetim Muhasebesi Nedir? Yönetim Muhasebesi, gerek genel muhasebe gerek maliyet muhasebesinden elde edilen verilerden hareketle, yeni veriler üreterek işletme yöneticilerinin karar almada gereksinme duydukları sayısal bilgileri sağlayan bir muhasebe türüdür. What is ‘Managerial […]