Ombudsman Tavsiye Kararı: “Sıfır” Oarana Tabi Olması Gereken Dar Gelirliler, Gaziler, Engelliler ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerinin Sehven Ödedikleri Emlak Vergisi İade Edilmelidir.

Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmana) şikayette bulunan bir vatandaş, 200 m2’yi geçmeyen bir meskenin sahibi olduğu ve herhangi bir gelirinin olmaması nedeniyle emlak vergisi ödememesi gerektiği iddiası ile 2002 yılından beri ödemiş olduğu emlak vergilerinin iade edilmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı verilmesini talep etmiştir.
Kararın içeriği, indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisine tabi olması mümkün tüm kesimler için (engelliler, şehit dul ve yetimleri, dar gelirliler ve benzeri) önem arz etmektedir. Bu kapsamda örneğin 200 m2 nin altında tek konuta sahip engellilerin de geçmiş yıllarda ödedikleri emlak vergisinin (beş yıllık düzeltme zamanaşımı süresi dikkate alınarak) iadesini talep etmeleri mümkündür.

Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlarda KDV Matrahı

Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışlarında perakende safhaya ait KDV, doğrudan perakendeci bayiye satış yapan başbayiler tarafından, bu safhanın karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp ödenir. Bu durumda, sözü edilen yayınların perakende satış fiyatları vergili olarak tespit edilip üzerlerine tek tutar halinde yazılır.

Perakendeci bayiye satış yapanlar iç yüzde yoluyla vergiyi hesaplar ve beyan ederler.

Dr. Genç Osman YARAŞLI Kimdir?

Dr. Genç Osman YARAŞLI’nın Özgeçmişi: 1956 yılında Ula’da doğdu. 1975 yılında Edirne Erkek İlköğretmen Lisesinden, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılında ABD-Boston Northeastern Üniversitesinden yüksek lisans derecesi, […]