TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ NEDİR?

1994 yılından önce, muhasebe uygulamlarında, kullanılacak hesaplarda, muhasebe ilkelerinde bir standart bulunmamakta idi. 26.12.1992 tarih ve 21447 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca 1 […]

Rapor tipi (Report Form) Bilanço Tablosu

Rapor tipi bilanço ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde doğmuş ve gelişmiştir. Hesapların sıralanmasında pasif hesaplar, aktif hesapların altında sırasıyla yer alır. Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde öngörülen bilanço rapor tipi bilançodur. Rapor tipi bilançolarda […]

Zirai Kazancın Bilanço Esasına Göre Tespiti

Zirai Kazancın tespitinde bilanço esası zorunlu mu? İşletme büyüklüğüne göre gerçek usulde vergilendirme sınırının üzerinde kalan çiftçilerin zirai işletme hesabı esasına göre kazançlarını tespit etmeleri zorunludur. Çifçilerin bilanço esasına tabi tutulmaları ihtiyaridir. […]