Gıda bankacılığı kapsamında bağışta bulunacak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergisel indirimlerinin ve bağış yapan ve bağış alan kuruluşların hazırlayacağı belgelerin neler olduğu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-442  04/05/2011 Konu: Gıda bankacılığı. İlgi (a)’da kayıtlı yazınız ile ilgi (b)’de kayıtlı özelge talep formunuzda, 5393 sayılı […]

Sergi ve Panayır İstisnası

Gelir Vergisi Kanunu Sergi ve Panayır İstisnası Madde 30 Dar mükellefiyete tabi olanların: 1. Hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar (Türkiye’de başkaca iş yeri ve daimi […]