Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Nasıl Yapılır? Esaslı Değişikliği Kabul Etmediği İçin İş Sözleşmesinin Feshi Durumunda Hukuk Yolları ve Haklar

Çalışma Koşullarında Değişiklik Nasıl Yapılır? Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapma Usulü İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği […]

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları nelerdir? İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. […]

Uzaktan Çalışma Nedir?

Uzaktan Çalışma Nedir? 20 Mayıs 2016 tarihli, 29717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı “İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2’nci maddesi ile 4857 sayılı […]