MERSİS NEDİR? MERSİS NUMARASI KULLANMA ZORUNLULUĞU VE KULLANMAMANIN MÜEYYİDESİ

MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sisteminin kısaltmasıdır.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini ifade eder.

TİCARET, SERMAYE VE ŞAHIS ŞİRKETİ AYRIMI

Şahıs şirketi-sermaye şirketi ayrımı neye göre yapılır? Hangi şirketler sermaye şirketidir? Ticaret şirketleri nedir? Sermaye şirketi: Anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketleri ifade eder. Şahıs şirketi: Kollektif ve komandit şirketleri […]

TİCARET ŞİRKETLERİ

Ticaret şirketleri; Kollektif şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler ve kooperatifleri ifade etmektedir. –

Tüzel Kişi Tacirler

Kimler Tüzel Kişi Tacirdir? Tüzel kişi tacir: Ticaret şirketleriyle amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek […]

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, tüzel kişi tacirlerin genel kurul toplantılarında görüşülen hususların ve alınan kararların kaydedildiği ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir. Genel […]

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Yönetim kurulu karar defteri Yönetim kurulu karar defteri, anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları […]