Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

GİRİŞ Bağımsız Denetim: Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli […]

Nitelikli Yatırımcı

  Nitelikli Yatırımcı: Yerli ve yabancı kolektif yatırım kuruluşları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, konut ve varlık finansmanı fonları, ipotek finansmanı kuruluşları, varlık kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emekli […]

KAYİK (KAMU YARARINI İLGİLENDİREN KURULUŞLAR)

  Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK): Halka açık şirketler, Bankalar, Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, Faktöring şirketleri, Finansman şirketleri, Finansal kiralama şirketleri, Varlık yönetim şirketleri, Emeklilik fonları, – 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı […]

BAĞIMSIZ DENETÇİ OLMA ŞARTLARI

Bağımsız denetçi, Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek […]

Bağımısız Denetim Kavramı

Bağımsız denetim: Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız […]

Haberleşme Vergisi

  Haberleşme Vergisinin Konusu Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir. […]