Özelge: Zirai Mahsul Alımında Tevkifat

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü) Sayı:B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2-2335-15                   22/02/2012 Konu: Gelir Vergisi Tevkifatı İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, […]

Mustahsil Makbuzlarında Tevkifat (Stopaj)

Zirai Mahsullerde Tevkifat ve Tevkifat Oranları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, […]