ENVANTER DEFTERİ

Envanter defteri Envanter defteri, ticari işletmenin açılışında ve açılıştan sonra her hesap döneminin sonunda taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının ve varlıklar ile borçların değerlerinin teker teker kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil […]

Defteri Kebir (Büyük Defter)

Defteri kebir Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Defteri Kebir Kayıtlarının İçermesi Gereken Bilgiler: Defteri […]

KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER

Kooperatifler Hangi Defterleri Tutmak zorundadır? 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaklardır: 1- Yevmiye Defteri 2- Defteri Kebir 3- Envanter Defteri 4- Genel Kurul Toplantı […]

Yevmiye Defteri

Yevmiye defterinin tanımı: Yevmiye Defteri Vergi Usul Kanununun 183 üncü maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeden muamelelerin tarih sırasiyle ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. Ticari Defterlere İlişkin […]