Elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına kayıtlı mükelleflerin Karşılıklı e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 01/04/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Bu nedenle, e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların 01.04.2014 tarihinden itibaren birbirlerine kağıt ortamda fatura düzenleme imkanları bulunmamaktadır.

Elektronik Fatura Uygulamasının İşleyişi ve Roller

Elektronik Fatura Uygulaması Nedir? Elektronik Fatura Uygulaması, önceden  tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. Elektronik […]

Vergilendirme Yetkisi Nedir?

Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü olarak tanımlanır. Vergilendirme yetkisi devletin mali alandaki en önemli yetkilerinden birisid