IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile imzalanan hibe sözleşmesine göre alınan hibelerin kurumlar vergisi ve veraset ve intikal vergisi karşısındaki durumu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[2-2014/118]-59020                    16/05/2016 Konu : IPA Çerçeve Anlaşması kapsamında Avrupa Birliği Eğitim […]

Ba-Bs Formlarındaki Eksiklikler İçin Hangi Durumlarda Ceza Kesileceğine İlişkin İç Genelge: VUK İç Genelgesi 2012/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Sayı     :B.07.1.GİB.0.06.30/105[Mük.Md.355]-636/62760 Konu  :   VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ (SIRA NO: 2012/1) …………………… VALİLİĞİNE (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) ………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA   Başkanlığımıza intikal […]