Eğlence Vergisi

   Eğlence Vergisi Konusu Aşağıda yer verilen tarife cetvelinde yer alan ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.   Mükellefi Eğlendce vergisinin mükellefi, eğlence […]

Vergi Ziyaı Cezası

Vergi ziyaı cezası, Vergi Usul Kanununun (VUK) 341 inci maddesinde yazılı hallerde (yukarıda sıraladık) vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında kesilen cezaya verilen isimdir.

Vergi ziyaına, Vergi Usul Kanununun vergi kaçakçılığı suç ve cezalarını düzenleyen 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

Naci AĞBAL kimdir?

Naci AĞBAL 1 Ocak 1968’de Bayburt’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. İngiltere Exeter Üniversitesi, İş İdaresi, Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Maliye […]

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAN DOLAYI BİR YILDA KAÇ KİŞİ YARGILANIYOR? MAHKUMİYET VE BERAAT ORANLARI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Vergi kaçakçılığı, vergi kaçırmanın nitelikli bir türüdür. Vergi kaçakçılığı fiillerini işleyenlere, bir taraftan “mali” nitelikli vergi ziyaı cezasının 3 kat olarak uygulanması, diğer taraftan hapis cezası öngörülmüştür.  Dolayısıyla, vergi kaçırma fiili “kaçakçılık” boyutuna geçtiğinde, […]