Hesap Dönemi, Özel Hesap Dönemi

Hesap Dönemi VUK Madde 174 Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim […]

Amortisman Mevzuu (Konusu)

Amortisman Mevzuu VUK Madde 313 (Değişik birinci fıkra : 21/1/1983 – 2791/6 md.) İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul […]

Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler

Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler Madde 41 Aşağıda yazılı ödemelerin gider olarak indirilmesi kabul olunmaz. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler emsal […]

Zirai Kazançta İşletme Büyüklüğü Ölçüleri

Zirai Kazançta İşletme Büyüklüğü Ölçüleri Zirai kazançta işletme büyüklüğü ölçüleri Gelir Vergisi Kanunun 54 üncü maddesinde düzenlenmiştir. İşletme büyüklüğü ölçüleri gerçek usulde vergilendirilip vergilendirmeme açısından önem arz etmektedir.  Zirai kazancın gerçek usulde […]