Bir Vergi Denetim Aracı Olarak Yoklama

Yoklama Nedir? Yoklama, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etme amacıyla yapılan bir vergi denetim aracıdır. Kimler Yoklamaya Yetkilidir? Yoklamaya yetkili kamu görevlileri aşağıdaki gibidir: Vergi […]

Mükellef ve Vergi Sorumlusunun Tanımı

Mükellefin Tanımı, Mükellef Kimdir? Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesine göre mükellef; vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir. Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Tüzel kişilerle […]

Filo kiralama hizmeti kapsamında yapılan kiralama işleminin, kiralama süresi itibarıyla finansal kiralama olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[Mük 290-2012/VUK-1- . . .]-12103  13.01.2017 Konu : Filo kiralama hizmeti kapsamında yapılan kiralama işleminin, kiralama süresi itibarıyla finansal kiralama olarak […]