Mali Yargılama Hukuku- Vergi Yargılama Hukuku

Mali uyuşmazlıkları konu alan yargılama hukuku dalına “mali yargılama hukuku” adı verilmektedir. Mali yargılama, vergi yargılamasını da içine alan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Vergi yargılaması sadece vergi uyuşmazlıklarını konu alırken, mali […]

Vergi Yargısı Kavramı

“Vergi yargısı”; mükellef veya vergi sorumlusu ile vergi idaresi arasındaki kanunlarının uygulanması sürecinde ortaya çıkan sorunların idari yollardan (uzlaşma, hata düzeltmesi, pişmanlık ve ıslah, cezada indirim gibi.) sonuç alınamaması veya hiç başvurulmaması nedeniyle ilgililerin bu sorunlarını gidermek için tarafsız ve bağımsız yargı organlarına başvurarak hak araması sürecidir