Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş

Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Türleri 1- İsteğe Bağlı Olarak Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Basit usulün şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen […]

Basit Usulde Vergileme

Vergilemede Basit ve Gerçek Usul Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır. • Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar. • Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar. […]