İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve reklam vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda düzenlenmiş bir vergidir. Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. İlan ve Reklam […]

Şikenin Vergisi Olur mu?

“Vergilendirilmiş Kazanç Kutsaldır…” Hasan AYKIN I- GİRİŞ Şike iddiaları son günlerde önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Şike fiili için öngörülen cezanın ağırlığı, şike kapsamında suçlanan kişilerin kamuoyundaki yeri, operasyonun şekli ve […]

HARCAMALARA KATILMA PAYI

Genel anlamda belediyelerin verdikleri birtakım hizmetlerden dolayı gayrimenkullerinde değer artışı meydana kişilerden aldıkları paylar olarak adlandırılabilecek olan “harcamalara katılma payları”, 29.05.1981 tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2464 sayılı Belediye Gelirleri […]

İmar ile İlgili Harçlar

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 80. maddesi uyarınca, imar mevzuatı gereğince belediyelerce tahsil olunacak harçlar şu şekildedir: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine […]