GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

Gelir Tablosu Dipnotları, işletmelerin dönem Gelir Tablosu ile ilgili bilgilerin, ilgililer tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için ilave ek bilgilerdir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde 13 adet Gelir Tablosu Dipnotları öngörülmüştür. işletmeler bu dipnotlardan […]

Bilanço dipnotları

BİLANÇO DİPNOTLARI Bilanço Dipnotları, işletmelerin dönem bilançolarının ilgililer tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için ilave ek bilgileri içeren notlarıdır. Bu dipnotlarla bilançodaki bazı rakamlar daha anlaşılır hale gelmektedir. 1 SIRA NO’ […]

BİLANÇO TANIMI VE BİLANÇO TÜRLERİ

Bilanço Nedir? Bilançonun tanımı. Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. Yukarıdaki tanıma göre bilanço, bir işletmenin belli bir andaki parasal kesitini veya […]