DÖNEN VARLIKLAR HESAP GRUBU

DÖNEN VARLIKLAR HESAP GRUBU Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi […]

MÜKELLEF HAKLARI

MÜKELLEFLEF HAKLARI Genel Mükellef Hakları Mükelleflerin genel kanunlara dayanarak vatandaşlıktan ileri gelen haklarıdır. Bu hakları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkı 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun. 4982 […]