Yüksek Planlama Kurulu, Görevleri ve Üyeleri

​​​​​Yü​​​ksek Planlama ​Kurulu Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Bakan ile Başbakanın belirleyeceği diğer bakanlardan oluşur. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Bakan veya Başbakanın belirleyeceği bir bakan başkanlık eder. Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Kurula Başkan […]

Bütçe Türleri ve Kapsamı

Bütçe türleri ve kapsamı             5018 sayılı Kanuna göre, Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; merkezî yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve mahallî idareler bütçeleri olarak hazırlanır […]

Hazine Birliği İlkesi Nedir?

Hazine Birliği İlkesi Nedir? Hazine Birliği İlkesi, kamu idarelerinin tüm gelirleri ve giderlerinin Hazine veznelerine girmesi ve giderlerin bu veznelerden ödenmesi anlamına gelir. Merkezi yönetim kapsamına giren idareler, gelir, gider, tahsilat, ödeme, […]