OMBUDSMAN TARAFINDAN VERGİSEL KONULARDA VERİLMİŞ KARAR ÖZETLERİ

Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) 2012 yılında kuruldu ve 2013 yılında faaliyet geçti. Kurumun amacı, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere etkin ve bağımsız bir mekanizma oluşturmaktır.

Vergilemede alanında da idarenin eylem ve işlemleri söz konusudur. Bu nedenle, vergi ile ilgili olarak idarenin eylem ve işlemleri Ombudsmanın önüne gitmektedir. Aşağıda Ombudsmana vergi ile ilgili konulardaki müracaatlar üzerine verilen karar özetleri sunulmuştur. 

Engellilik İndiriminden Kimler Yararlanabilir?

Engellilik İndiriminden Yararlanabilecekler Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indiriminden yararlanabilecekler aşağıdaki gibidir: ● Engelli ücretli, ● Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, ● Engelli serbest meslek erbabı, ● Bakmakla yükümlü olduğu […]

HANGİ RAPORLAR ENGELLİLİK İNDİRİMİNDE GEÇERLİDİR?

Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilerek çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olduğu karara bağlanan engelli sağlık kurulu raporları vergi indirimi uygulamasında dikkate alınmaktadır. İşe girmek, engelli kimlik kartı almak, sosyal yardımlardan faydalanmak gibi değişik […]

ENGELLİLİK İNDİRİMİ NEDİR?

Engellilik İndirimi Tanımı ve Engellilik Dereceleri: Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Engellilik indirimi, çalışma […]

Özelge: Kitap Basım İşinde KDV Oranı Kaçtır?

Yayıneviniz adına matbaada bastırdığınız kitaplar için matbaa tarafından kağıt ve baskı maliyetinin bir bütün olarak değerlendirilerek düzenlenen faturada % 18 oranında katma değer vergisi (KDV) hesaplandığı, ancak kağıt tesliminde KDV oranının % 8, baskı hizmetinin KDV oranının ise % 18 olduğu belirtilerek, bu işe ilişkin düzenlenen faturalarda ayrı ayrı KDV oranı uygulanıp uygulanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Deri İşlerinin KDV Oranı

lgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde, ham maddesi Şirketinize ait olan derilere kimyasal maddeleri ve malzemeleri hizmet veren tarafından temin edilmek suretiyle verilen tabaklama ve retenaj işlemiyle; ham maddesi müşterilerinize ait olan derilere boya, kimyasal ürünler ve işletme malzemelerinin Şirketinizce karşılanmak suretiyle verilen zımpara işlemi, son boya işlemi, desen presi, dolaplarda derinin yumuşatma işlemi, “pat pat” diye adlandırılan deri yumuşatma işlemi ve düzleştirici pres işlemine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.