Özelge: Cari Yıla Ait Olup Zayi Olan Defter Yerine Tasdik Ettirilen Deftere Kayıtlar Dönem Başından İtibaren Yazdırılabilir mi?

Özet: Mükellef, sel baskını nedeniyle defterlerinin zayi olduğunu, cari yıla ilişkin olarak yeniden tasdik ettirilen deftere ilgili dönem başından (01.01…..) tarihinden itibaren bilgisayar ortamındaki kayıtları yazdırıp yazdıramayacağını sormuştur. 

İdare, bilgisayar kayıtlarında yer alan defterlere ilişkin bilgilerin yeni tasdik edilen cari dönemi ilişkin defterlere yazılmasının mümkün bulunduğu yönünde görüş vermiştir. 

Türk Vergi Sistemi Şematik Gösterim

Türk vergi sistemi nedir? Türk vergi sistemi, cari olan vergilerin yapısını ve uygulama esaslarını konu edinir.  Bu kapsamda Türk Vergi Sistemi aşağıdaki başlıklardan teşekkül etmektedir; Gelir/kazanç üzerinden alınan vergiler, Gelir Vergisi Kurumlar […]

Mükellefler Hangi Amaçlarla Özelge Talep Ederler?

Özelge (mukteza): Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yazılı olarak açıklama talebinde bulunmaları üzerine yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüşü […]

VERGİ İNCELEMELERİ SIRASINDA VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN UYACAĞI TEMEL İLKELER

Vergi denetimi ve bu kapsamda vergi incelemelerinin temel aktörü Vergi Müfettişleridir. İnceleme sırasında mükellefin yerine getirmesi gerekli pek çok ödev vardır. Peki, inceleme sırasında Vergi Müfettişlerinin uyması gereken kurallar yok mu? Elbette var. Demokratik gelişme, vergi alanında mükellefle idare arasındaki ilişkileri daha seviyeli hale getirmektedir. 

DÜNYA MÜKELLEFLER BİRLİĞİ

Dünya Mükellefler Birliği, 1988 yılında Mükellefler Birliği adıyla kurulmuş ve 2000 yılında Dünya Mükellefler Birliği adını almıştır. Birliğin günümüzde 44 üyesi bulunmaktadır. Türkiye halen birlik üyesi değildir. Birliğin amacı, mükelleflerin vergi artışlarına […]