Anayasa Mahkemesi Kararı: Varsayıma Dayalı İdari Para Cezasına İlişkin

Anayasa Mahkemesinin 19/4/2017 Tarihli ve 2014/3905 Başvuru Numaralı Kararı 17 Mayıs 2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mahkeme, varsayıma ilişkin idari para cezası kesildiği iddiassıyla açılan bireysel başvuru davasında ilgili şirketi haklı bulmuş. Özellikle “masumiyet karinesi” ile ilgili referans ve tespitler açısından el altında bulundurulabilecek bir karar.

Hesap Dönemi-Vergilendirme Dönemi

Hesap Dönemi Nedir? Vergilendirme Dönemi Nedir? Hesap dönemi ve vergilendirme dönemi birbirinden farklıdır. Vergi hukukunda defterler hesap dönemi itibariyle tututulur. Normalde hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak Maliye Bakanlığının izni ile özel hesap […]