GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

Gelir Tablosu Dipnotları, işletmelerin dönem Gelir Tablosu ile ilgili bilgilerin, ilgililer tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için ilave ek bilgilerdir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde 13 adet Gelir Tablosu Dipnotları öngörülmüştür. işletmeler bu dipnotlardan […]

Bilanço dipnotları

BİLANÇO DİPNOTLARI Bilanço Dipnotları, işletmelerin dönem bilançolarının ilgililer tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için ilave ek bilgileri içeren notlarıdır. Bu dipnotlarla bilançodaki bazı rakamlar daha anlaşılır hale gelmektedir. 1 SIRA NO’ […]