Özelge: Ekonomik değerinin yitirilmesinden dolayı Gümrük Müdürlüğünce oluşturulan komisyon kararına göre imhası gerçekleşen kimyevi maddenin giderleştirilmesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK-1-19801]-67016                 08.03.2017 Konu : Ekonomik değerinin yitirilmesinden dolayı Gümrük Müdürlüğünce oluşturulan komisyon kararına […]

Karşıt İnceleme Nedir?

Karşıt İnceleme Nedir? Karşın İncelemenin Tanımı Mevcut bir vergi incelemesine veri toplamak üzere, incelenen mükellef ile ilişkisi nedeniyle başka bir mükellef nezdinde başlatılan incelemelerdir.[1] Uygulamada karşıt inceleme olarak tanımlanan bu durum esas […]

Değerleme nedir? Değerleme Ölçüleri Nelerdir?

Değerleme Nedir? Değerlemenin Tanımı Vergi Usul Kanununun 258 inci maddesine göre değerleme,, vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlardaki değerlerinin saptanması işlemidir. Vergi matrahını oluşturan ticari kazanç […]