MASAK Analiz, Araştırma, İnceleme Süreçleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 5549 sayılı Kanun kapsamında suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi alanında veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma ve inceleme yapmak ve elde edilen bilgi ve […]