Karşıt İnceleme Nedir?

Karşıt İnceleme Nedir? Karşın İncelemenin Tanımı Mevcut bir vergi incelemesine veri toplamak üzere, incelenen mükellef ile ilişkisi nedeniyle başka bir mükellef nezdinde başlatılan incelemelerdir.[1] Uygulamada karşıt inceleme olarak tanımlanan bu durum esas […]

Değerleme nedir? Değerleme Ölçüleri Nelerdir?

Değerleme Nedir? Değerlemenin Tanımı Vergi Usul Kanununun 258 inci maddesine göre değerleme,, vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlardaki değerlerinin saptanması işlemidir. Vergi matrahını oluşturan ticari kazanç […]