Ba-Bs Formlarındaki Eksiklikler İçin Hangi Durumlarda Ceza Kesileceğine İlişkin İç Genelge: VUK İç Genelgesi 2012/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Sayı     :B.07.1.GİB.0.06.30/105[Mük.Md.355]-636/62760 Konu  :   VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ (SIRA NO: 2012/1) …………………… VALİLİĞİNE (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) ………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA   Başkanlığımıza intikal […]

Bir Vergi Denetim Aracı Olarak Yoklama

Yoklama Nedir? Yoklama, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etme amacıyla yapılan bir vergi denetim aracıdır. Kimler Yoklamaya Yetkilidir? Yoklamaya yetkili kamu görevlileri aşağıdaki gibidir: Vergi […]

Mükellef ve Vergi Sorumlusunun Tanımı

Mükellefin Tanımı, Mükellef Kimdir? Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesine göre mükellef; vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir. Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Tüzel kişilerle […]