Vergi Hukukunda Sürekli ve Süreksiz Yükümlülükler

Sürekli Yükümlülükler Sürekli yükümlülükler vergiyi doğuran olayın tekrarlanması veya sürdürülmesi dolayısıyla birden fazla dönemde devam eden yükümlülüklerdir. Süreklilik niteliği tarhiyatın usulüne bağlı değildir. Vergiden muaf olunması da yükümlülüğün süreklilik niteliğini değiştirmez. Ticari, […]

Abdurrahman Madan Kimdir?

Abdurrahman MADAN’ın Özgeçmişi ​ 1973 yılında Oğuzlar/Çorum’da doğdu. Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde 1995 yılında tamamladı. 2004 yılında Boston Üniversitesinde (ABD) “Financial Economics” alanında yüksek lisans […]

İsmail İlhan Hatipoğlu Kimdir?

  1968 Karaman Doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur. Bulunduğu Görevler: 01/09/ 1989 – 09/11/1992 Gelirler Genel Müd. Stajer Gelirler Kontrolörü 9/11/1992 – 25/05/2000 Gelirler Genel Müd. Gelirler Kontrolörü […]

Ömer Duman Kimdir?

Ömer Duman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi Üyesi 1965 yılında Sivas’ta doğan Ömer Duman, 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Gazi Üniversitesi […]

Halit ÖCAL Kimdir?

01.10.1988 tarihinde Teftiş Kuruluna girmiş, 08.01.1992 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. 1996-1997 döneminde staj ve yurtdışı öğrenim için gönderildiği A.B.D.’nde Üniversty of New Haven’de Muhasebe alanında lisans üstü öğrenim görmüştür. Haziran 2003\’de Maliye Bakanlığı Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Bakan Danışmanlığı görevine getirilmiştir. 11.01.2008 tarihinde Avrupa Birliği nezdinde Belçika-Brüksel Daimi Temsilciliği’ne Maliye Müşaviri olarak atanmıştır.