Katma Değer Uygulamasında Adi Ortaklıklar

Adi Ortaklıklarda Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti KDV uygulamasında adi ortaklıklar, bağımsız işletme birimleri olarak ayrı vergi mükellefiyetine sahiptir. Buna göre; adi ortaklıklarca defter tutma, belge düzenleme, muhafaza ve ibraz gibi vergi ödevleri […]