Serbest Meslek Kazançlarında İstisna

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve […]

Esnaf vergi muafiyeti belgesi

Esnaf vergi muafiyeti belgesi nedir? Esnaf muaflığına ilişkin şartları topluca taşıyanlara talep etmeleri halinde vergi dairelerince  “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi“  verilir. Esnaf vergi muafiyeti belgesini nasıl  ve nereden alınır? Belgeyi almak isteyenlerin, esnaf vergi […]

Esnaf Muaflığı, Vergiden Muaf Esnaf

Esnaf Muaflığı Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiştir. Kanuna göre vergiden muaf esnaf olma şartları aşağıdaki maddede sıralanmıştır. Vergiden muaf esnaf: Madde 9 – (Değişik: 24/12/1980-2361/4 md.) (Değişik birinci cümle: 22/7/1998 – 4369/26 md.) […]