VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25763 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak […]

Verginin Tahakkuku ve Tahakkuk Fişi Esası

Tahakkuk nedir? Tahakkuk, Arapça kökeknli bir kelime olup Türk Dil Kurumu Türçe Sözlüğe göre “gerçekleşme” “yerine getirme” anlamına gelmektedir. Verginin Tahakkuku Nedir? Vergi Usul Kanununun 22 nci maddesine göre, verginin tahakkuku, tarh […]