VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI NASIL OLUNUR? SINAVLAR, ŞARTLAR, SINAV KONULARI

Vergi müfetişliği bir kariyer mesleğidir. Mesleğe başlamak ve meslekte ilerlemek için mevzuatla belirlenmiş nitelik şartlarını sağlamak gerekir. Bu kapsamda ilk aşama vergi müfettiş yardımcısı olmaya hak kazanmaktır. Bu çalımada vergi müfettiş yardımcısı nasıl olunur, vergi müfettiş yardımcısı olmak için aranan şartlar nelerdir, kimler vergi müfettişi olabilir, hangi konulardan soru gelir gibi sorulara cevap verilmektedir.

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

Muhasebenin temel kavramları şunlardır :

Sosyal Sorumluluk Kavramı,
Kişilik Kavramı,
İşletmenin Sürekliliği Kavramı,
Dönemsellik Kavramı,
Parayla Ölçülme Kavramı,
Maliyet Esası Kavramı,
Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı,
Tutarlılık Kavramı,
Tam Açıklama Kavramı,
İhtiyatlılık Kavramı,
Önemlilik Kavramı,
Özün Önceliği Kavramı.