EMSAL KİRA BEDELİ ESASI NEDİR?

Emsal Kira Bedeli Esası Niçin Var? Emsal kira bedeli esası bir tür vergi güvenlik müessesidir. Kişilerin kiraya verdikleri mal ve haklardan kira almadıkları veya rayicine göre düşük bedelle kiraya verdikleri şeklindeki iddialarına […]