İş Değişikliklerinin Vergi Dairesine Bildirilmesi

İş Değişikliklerinin Vergi Dairesine Bildirmek Zorunda Olanlar Vergi Usul Kanununun 158 inci maddesi uyarınca, işe başladıklarını bildiren mükelleflerden a) Yeni bir vergiye tabi olmayı; b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği; c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi; gerektirecek […]

Ba-Bs Formlarındaki Eksiklikler İçin Hangi Durumlarda Ceza Kesileceğine İlişkin İç Genelge: VUK İç Genelgesi 2012/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Sayı     :B.07.1.GİB.0.06.30/105[Mük.Md.355]-636/62760 Konu  :   VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ (SIRA NO: 2012/1) …………………… VALİLİĞİNE (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) ………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA   Başkanlığımıza intikal […]

Bir Vergi Denetim Aracı Olarak Yoklama

Yoklama Nedir? Yoklama, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etme amacıyla yapılan bir vergi denetim aracıdır. Kimler Yoklamaya Yetkilidir? Yoklamaya yetkili kamu görevlileri aşağıdaki gibidir: Vergi […]