Kamu geliri ve kamu gideri kavramları

Kamu Geliri Nedir? Kamu geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet […]

Bütçe Tanımı

Bütçe Tanımı (Bütçe Nedir?) Bütçe kavramı, Latince kökenli bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Latince kökü “Bulga” kelimesidir. Zamanla Fransızcada “Bouge”, “Bougette” ve 17. yüzyılda İngilizce de “Budget” seklinde kullanılmaya ve bugünkü biçimiyle […]

Mahalli idarenin tanımı ve kapsamı

Mahalli İdarenin Tanımı: Mahalli İdare, 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde aşağıdaki tanımlanmaktadır: Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren; belediye, il özel idaresi ile […]