MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI

II – MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI Mali tablolar işletmenin sürekliliği, tutarlılık ve dönemsellik kavramlarına dayanılarak hazırlanmış ise bunların açıklanması istenmez. Ancak bu kavramlardan ayrılmaların mevcut olması hallerinde, mali tabloların dipnotlarında nedenleri ile birlikte […]

ULUSLARARASI VERGİ ANLAŞMALARI

Uluslararası vergi anlaşmaları; birden fazla devletin katılımıyla ve taraf olan devletlerin egemenlik alanında geçerli olacak vergi düzenlemeleri yapılan iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalardır. Uluslararası vergi anlaşmaları; Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, Vergi […]

ÇİFTE VERGİLEMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI

Çifte vergilendirme sorununun çözümü uluslararası işbirliğini gerekli kılmaktadır. Çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları, çifte vergileme sorununun uluslararası düzeyde çözümüne yönelik bir araçtır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile gelirin, ikamet veya kaynak ülkelerden yalnızca […]

ÇİFTE VERGİLENDİRME (DOUBLE TAXATION)

Çifte vergilendirme; aynı vergi konusu üzerinden, aynı vergilendirme döneminde birden fazla vergi alınması durumudur. Çifte vergilendirmenin hukuki ve ekonomik anlamda iki boyutu bulunmaktadır. Hukuki anlamda çifte vergilendirme, aynı kişi ve aynı vergi […]

ÖZEL AMAÇLI DENETİMLER

Özel amaçlı denetimler, belli konularda belli karar birimine ayrıntılı bilgi sunmak, önerilerde bulunmak amacıyla kuruluş veya işletmenin hesaplarının, mali tablolarının ve bunların dayandığı belgelerin incelenmesi şeklinde gerçekleştirilen denetimlerdir[1]. Bu türdeki denetimlere aşağıdaki […]

Faaliyet Denetimi (OPERATIONAL AUDIT)

Faaliyet denetimi, bir kuruluş veya işletmenin faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesini kapsamaktadır. Bu denetimde, denetçilerin tarafsız gözlemlerde bulunması ve belirli faaliyetlerin ayrıntılı […]